Sledovať
Marcin Sidoruk
Marcin Sidoruk
Overená e-mailová adresa na: uwm.edu.pl
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Effects of different abiotic stresses on carotenoid and fatty acid metabolism in the green microalga Dunaliella salina Y6
M Wu, R Zhu, J Lu, A Lei, H Zhu, Z Hu, J Wang
Annals of Microbiology 70 (1), 1-9, 2020
212020
Effect of water management technology used in trout culture on water quality in fish ponds
M Sidoruk, I Cymes
Water 10 (9), 1264, 2018
212018
Distribution and potential risk assessment of heavy metals and arsenic in sediments of a dam reservoir: a case study of the Łoje retention reservoir, NE Poland.
I Cymes, K Glińska-Lewczuk, S Szymczyk, M Sidoruk, A Potasznik
Journal of Elementology 22 (3), 2017
132017
Effect of hydrological connectivity on physicochemical properties of bottom sediments of floodplain lakes-a case study of the Łyna River, Northern Poland.
S Kobus, K Glińska-Lewczuk, M Sidoruk, A Skwierawski, K Obolewski, ...
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 15 (6), 2016
112016
Spatial distribution of heavy metals (Cr, Cu, Zn and Pb) in bottom sediments of oxbow lakes in northern Poland differed by hydrological connectivity.
K Glińska-Lewczuk, A Skwierawski, S Kobus, M Sidoruk, M Krzyżaniak, ...
Fresenius Environmental Bulletin 18 (7), 1138-1145, 2009
112009
Wplyw uzytkowania zlewni na ladunek fosforu doplywajacy do jezior z wodami powierzchniowymi
J Koc, M Sidoruk
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 159-167, 2005
112005
Ocena stanu zanieczyszczenia ołowiem, cynkiem i chromem osadów dennych jeziora Sunia
M Sidoruk, A Potasznik
Proceedings of ECOpole 7, 2013
82013
Heavy metal concentrations in the sediment profiles of the anthropogenically transformed plociduga reservoir
A Skwierawski, M Sidoruk
Ecological Chemistry and Engineering S 21 (1), 79-88, 2014
72014
Role of Lake Symsar in the reduction of phosphorus concentration in surface runoff from agricultural lands
A Potasznik, S Szymczyk, M Sidoruk, IJ Świtajska
Journal of Water and land Development, 2014
72014
Response of benthic fauna to habitat heterogeneity in a shallow temperate lake
K Obolewski, K Glińska-Lewczuk, M Sidoruk, MM Szymańska
Animals 11 (9), 2488, 2021
62021
Effect of rainbow trout production in a two-stage cascade system on water quality
M Sidoruk
Journal of Elementology 24 (2), 2019
62019
Wpływ chowu pstrąga w stawach ziemnych na właściwości fizyczne i chemiczne wód powierzchniowych
M Sidoruk
Inżynieria ekologiczna, 101-110, 2012
62012
Zawartość metali ciężkich w profilach osadów dennych antropogenicznie przekształconego zbiornika Płociduga w Olsztynie
A Skwierawski, M Sidoruk
Proceedings of ECOpole 5 (1), 309-315, 2011
62011
Stan trofii jeziora Symsar i możliwości jego poprawy
M Sidoruk, A Potasznik
Inżynieria Ekologiczna, 221-229, 2011
62011
Spatial distribution of heavy metals (Cr, Cu, Zn and Pb) in bottom sediments of oxbow lakes in northern polang differed by hydrological connectivity
K Glinska-Lewczuk, A Skwierawski, S Kobus, M Sidoruk, M Krzyzaniak
Fresenius Environ Bull 18 (07), 1138-1145, 2009
52009
Effect of land use on the calcium, sodium, potassium and magnesium contents in water flowing into the Bukwałd lake
M Sidoruk, A Skwierawski
Ecological Chemistry and Engineering, S1 13, 337-343, 2006
52006
Problemy renaturyzacji jezior na przykładzie jeziora Ardung w zlewni Łyny
J Koc, Z Nowicki, M Sidoruk
Inżynieria Ekologiczna 13, 11-21, 2005
52005
Risk assessment of surface waters associated with water circulation technologies on trout farms
M Sidoruk, J Koc, I Cymes, M Rafałowska, A Rochwerger, ...
Journal of Ecological Engineering 15 (3), 2014
42014
Influence of farming technology on bioaccumulation of calcium, magnesium and sodium in muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum)
AA Barszcz, E Siemianowska, M Sidoruk, KA Skibniewska, J Szarek
ENVIRONMENTAL PROTECTION 25 (2), 60, 2014
42014
The effect of feeding fishponds with biologically treated wastewater on pond water quality
S Tucholski, M Sidoruk
Ecological Chemistry and Engineering. A 20 (3), 391-399, 2013
42013
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20