Sledovať
Kvetoslava Matlovičová
Kvetoslava Matlovičová
Associate Professor, University of Economics, Slovakia
Overená e-mailová adresa na: euba.sk - Domovská stránka
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013
A Mušinka, D Škobla, J Hurrle, K Matlovičová, J Kling
Regionálne centrum Rozvojového programu OSN Pre Európu a Spoločenstvo …, 2014
1462014
Regionálne disparity a ich riešenie na Slovensku v rozličných kontextoch
R Matlovič, K Matlovičová
Folia geographica 53 (18), 8-87, 2011
832011
The Roma population in Slovakia
K Matlovičová, R Matlovič, A Mušinka, A Židová
Basic characteristics of the Roma population with emphasis on the spatial …, 2012
752012
The perception of identity through urban toponyms in the regional cities of Slovakia
S Bucher, R Matlovič, A Lukáčová, B Harizal, K Matlovičová, J Kolesárová, ...
Anthropological Notebooks 19 (3), 2013
552013
Vývoj regionálnych disparít začiatkom 21. storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov
R Matlovič, R Klamár, K Matlovičová
Regionální studia 2 (2), 2-12, 2008
552008
Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja
K Matlovičová, R Matlovič
Folia geographica 43 (8), 66-88, 2005
482005
Turistika a jej formy
K Matlovičová, R Klamár, M Mika
Prešovská univerzita v Prešove, ISBN: 978-80-555-1530-4, 550 p. (textbook), 2015
432015
Geografické myslenie
R Matlovič, K Matlovičová
Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015
402015
City brand image: Semiotic perspective a case study of Prague
K MATLOVIČOVÁ, E TIRPÁKOVÁ, P MOCÁK
Folia Geographica 61 (1), 120, 2019
382019
Place marketing process–theoretical aspects of realization
K Matlovičová
Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis …, 2008
362008
15-minute city concept as a sustainable urban development alternative: A brief outline of conceptual frameworks and Slovak cities as a case
P Mocák, M Kvetoslava, M René, P János, P Piotr, PK Mishra, K Katarína, ...
Folia Geographica 64 (1), 69, 2022
312022
The culinary tourism in Slovakia case study of the traditional local sheep's milk products in the regions of Orava and Liptov
K Matlovičová, M Pompura
GeoJournal of Tourism and Geosites 2 (12), 129-144, 2013
312013
Atlas of Roma communities in Slovakia 2013
A Mušinka, D Škobla, J Hurrle, K Matlovičová, J Kling
Regional Centre for UN Developmental Programme for EU in Bratislava …, 2014
272014
Roma settlements and poverty in Slovakia: Different policy approaches of the state, local governments, and NGOs
D Klimovský, T Želinský, K Matlovičová, A Mušinka
Anthropological notebooks 22 (1), 2016
242016
Place branding as a useful tool of place competitiveness
K Matlovičová
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis–Geographica 41 (1), 5-14, 2010
242010
Potential of the Heritage Marketing in Tourist Destinations Development. Cicva Castle Ruins Case Study (Heritage marketing a moznosti jeho vyuzitia pri rozvoji turistickej …
K Matlovičová, M Husárová
folia Geographica 59 (1), 5-35, 2017
212017
Environment of estates and crime prevention through urban environment formation and modification
K Matlovičová, P Mocák, J Kolesárová
Geographica Pannonica 20 (3), 168-180, 2016
212016
City brand-image associations detection. Case study of Prague
K Matlovičová, J Kormaníková
SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social …, 2014
212014
Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie
R Matlovič, K Matlovičová
Geografie 117 (1), 33-51, 2012
212012
Koncept miesta vo vývoji geografického myslenia
R Matlovič, K Matlovičová
Česká geografie v evropském prostoru. Jihočeská univerzita, České Budějovice …, 2007
212007
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20