Jana Marie Havigerová
Jana Marie Havigerová
Univerzita Hradec Králové & Masarykova univerzita
E-mailová adresa ověřena na: uhk.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Pět pohledů na nadání
JM Havigerová
Praha: Grada, 2011
832011
Projevy dětské zvídavosti: získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání
HJ Marie, B Iva, S Veronika, H Jiří
Grada Publishing, as, 2014
252014
The communication between schools and families from the perspective of parents of high school students
I Loudová, JM Havigerová, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1242-1246, 2015
152015
Questions in the School
JM Havigerová, J Haviger
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 6 (6), 1185-1188, 2012
152012
Text-based detection of the risk of depression
JM Havigerová, J Haviger, D Kučera, P Hoffmannová
Frontiers in psychology 10, 513, 2019
142019
Information behaviour of gifted children–the qualitative study
I Burešová, JM Havigerová, M Šimíková
Procedia-social and behavioral Sciences 69, 242-246, 2012
142012
Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky
HJ Marie
Grada Publishing, as, 2014
122014
Teacher's subjective definition of family
JM Havigerová, J Haviger, Z Truhlářová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 2507-2515, 2013
112013
Who is normal? Alias Teacher's personal constructs of normality
JM Havigerová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 435-441, 2012
102012
One health behavior or many health-related behaviors?
JM Havigerová, J Dosedlová, I Burešová
Psychology research and behavior management 12, 23, 2019
92019
Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
M Jelínek, J Dosedlová, I Burešová, J Havigerová
Masarykova univerzita, 2017
92017
Where preschool children acquire information about a topic that they enjoy: giftedness-based study
JM Havigerová, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 219-224, 2014
92014
School: institution where children learn the answers without asking question?
JM Havigerová, K Juklová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 29, 1091-1095, 2011
92011
Pupils’ Information Behaviour–Introduction, Survey and Theoretical Background
JM Havigerová
A Child in School Setting. Toruń: Adam Maszalek, 203-216, 2011
92011
Computer gaming and risk behaviour in adolescence: a pilot study
I Burešová, A Steinhausel, JM Havigerová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 247-255, 2012
82012
Common activities of parents and preschool children strengthening their relationship
JM Havigerová, M Šnoblová, Z Truhlářová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 186, 197-201, 2015
72015
Computational psycholinguistic analysis and its application in psychological assessment of college students.
D Kučera, JM Havigerová
Journal of Pedagogy/Pedagogický Casopis 6 (1), 2015
62015
Information Behavior of Gifted Children in the Preliterate Stage–Qualitative Study
I Burešová, JM Havigerová
American Journal of Educational Research 3 (2), 159-165, 2015
62015
Pilot study: parents in relation to primary school-the needs and attitudes
Y Pechackova, JM Havigerova, L Jezkova, M Kucerova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 1983-1992, 2012
62012
Handwriting in diagnostic perspective
D Kučera, J Havigerová
E-psychologie [online]. Českomoravská psychologická společnost 5 (2-3), 1-8, 2011
62011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20