Sledovať
Michal Slezák
Michal Slezák
Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences
Overená e-mailová adresa na: ife.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records).
M Chytrý, T Dražil, M Hájek, V Kalníková, J Šibík, K Ujházy, I Axmanová, ...
Preslia 87 (3), 217-278, 2015
1462015
Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs
J Douda, K Boublík, M Slezák, I Biurrun, J Nociar, A Havrdová, J Doudová, ...
Applied Vegetation Science 19 (1), 147-163, 2016
1272016
History and environment shape species pools and community diversity in European beech forests
B Jiménez-Alfaro, M Girardello, M Chytrý, JC Svenning, W Willner, ...
Nature Ecology & Evolution 2 (3), 483-490, 2018
722018
Species richness pattern along altitudinal gradient in central European beech forests
R Hrivnák, D Gömöry, M Slezák, K Ujházy, R Hédl, B Jarčuška, ...
Folia Geobotanica 49, 425-441, 2014
282014
Environmental drivers of macrophyte species richness in artificial and natural aquatic water bodies–comparative approach from two central European regions
R Hrivnak, J Kochjarova, H Otahelova, P Palove-Balang, M Slezak, ...
Ann. Limnol 50, 269-278, 2014
282014
Numerical classification of alder carr and riparian alder forests in Slovakia.
M Slezák, R Hrivnák, A Petrášová
Phytocoenologia 44 (3/4), 283-308, 2014
272014
Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians.–Preslia 88: 435–457.
M Ujházyová, K Ujházy, M Chytrý, W Willner, M Čiliak, F Máliš, M Slezák
262016
Rare and threatened vascular plants of the railways in Slovakia
J Májeková, DR Letz, M Slezák, M Zaliberová, R Hrivnák
Biodiversity Research and Conservation 35 (1), 75-85, 2014
252014
Environmental controls of plant species richness and species composition in black alder floodplain forests of central Slovakia
M Slezák, R Hrivnák, J Machava
Tuexenia 37, 79-94, 2017
172017
Invasibility of alien Impatiens parviflora in temperate forest understories
B Jarčuška, M Slezák, R Hrivnák, D Senko
Flora 224, 14-23, 2016
172016
Native and alien plant species richness response to soil nitrogen and phosphorus in temperate floodplain and swamp forests
R Hrivnák, M Slezák, B Jarčuška, I Jarolímek, J Kochjarová
Forests 6 (10), 3501-3513, 2015
172015
Variability of alder-dominated forest vegetation along a latitudinal gradient in Slovakia
M Slezák, R Hrivnák, A Petrasova, D Dite
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (1), 2013
172013
Zaujímavé nálezy ruderálnych, segetálnych a zavlečených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska
M Slezák, R Hrivnák, DR Letz, D Blanár, P Turis, I Turisová
Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 33 (2), 161–172, 2011
152011
Syntaxonomy and ecology of acidophilous beech forest vegetation in Slovakia
M Slezák, R Hrivnák, K Ujházy, M Ujházyová, F Máliš, A Petrášová
Phytocoenologia 46 (1), 69-88, 2016
142016
Patterns of plant species richness and composition in deciduous oak forests in relation to environmental drivers
M Slezák, I Axmanová
Community Ecology 17, 61-70, 2016
122016
Syntaxonomy and ecology of black alder vegetation in the southern part of central Slovakia
M Slezák, R Hrivnák, A Petrášová
Hacquetia 10 (2), 119-136, 2011
122011
Aktuálne poznatky o výskyte niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín na území stredného Slovenska
M Slezák, DR Letz, R Hrivnák, J Vlčko, P Turis, D Blanár
Bull. Slov. Bot. Spoločn 34 (1), 19-44, 2012
102012
Komentovaný prehľad zaujímavých nálezov cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska
M Slezák, R Hrivnák, E Belanová, B Jarčuška
Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 32 (1), 59-71, 2010
102010
Species richness, ecology, and prediction of orchids in Central Europe: Local-scale study
M Hrivnák, M Slezák, D Galvánek, J Vlčko, E Belanová, V Rízová, ...
Diversity 12 (4), 154, 2020
92020
Phytosociological approach to scree and ravine forest vegetation in Slovakia
R Hrivnák, M Slezák, K Ujházy, F Máliš, D Blanár, M Ujházyová, J Kliment
Annals of Forest Research 62 (2), 183-200, 2019
92019
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20