prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.
prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.
Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita
Verified email at fbm.vutbr.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2008
381*2008
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2011
372*2011
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2011
372*2011
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2008
372*2008
Finanční trhy
O Rejnuš
Grada Publishing, 2014
2832014
Teroie a praxe obchodování s cennými papíry.
O Rejnuš
Computer press, 2001
1602001
Finanční trhy. 3. rozšířené vydání.
O Rejnuš
Key Publishing, 2011
106*2011
Finanční trhy. 2. rozšířené vydání
O Rejnuš
Key Publishing, 2010
101*2010
Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 2. vydání.
O Rejnuš
CERM, 2006
62*2006
Finanční trhy-učebnice s programem na generování cvičných testů
O Rejnuš
Grada, 2016
562016
Peněžní ekonomie-Finanční trhy
O Rejnuš
VUT Brno, Podnikatelská fakulta-nakladatelství CERM, 2007
492007
Peněžní ekonomie–finanční trhy
O Rejnuš
CERM, 2005
492005
Finanční trhy: 4., aktualizované a rozšířené vydání
O REJNUŠ
Profesionál. Profesionál. Praha: GRADA, 2014
462014
Cenné papíry a burzy
O Rejnuš
CERM, 2009
36*2009
Performance evaluation of equity mutual funds in countries with emerging economies: Evidence from BRIC, CEE, sea and MENA regions
O Lemeshko, O Rejnuš
Procedia Economics and Finance 30, 476-486, 2015
162015
Finanční trhy. 1. vydání. Ostrava
O REJNUŠ
Key Publishing, 2008
162008
Finanční trhy. 3. rozš. vyd
O REJNUŠ
Ostrava: Key Publishing, 2011
152011
Peněžní ekonomie. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2012
O REJNUŠ
15
Peněžní ekonomie-Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta-nakladatelství CERM, 2007. 286 s. skripta
O Rejnuš
12
Cenné papíry a burzy. 2. vyd.
O Rejnuš
CERM, 2013
10*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20