Follow
prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.
prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.
Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita
Verified email at fbm.vutbr.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2008
727*2008
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2011
206*2011
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2011
206*2011
Finanční trhy
O Rejnuš
Key Publishing, 2008
206*2008
Teroie a praxe obchodování s cennými papíry.
O Rejnuš
Computer press, 2001
1672001
Finanční trhy. 3. rozšířené vydání.
O Rejnuš
Key Publishing, 2011
163*2011
Finanční trhy. 2. rozšířené vydání
O Rejnuš
Key Publishing, 2010
157*2010
Finanční trhy-učebnice s programem na generování cvičných testů
O Rejnuš
Grada, 2016
782016
Finanční trhy: 4., aktualizované a rozšířené vydání
O REJNUŠ
Profesionál. Profesionál. Praha: GRADA, 2014
732014
Finanční trhy. 2., rozš. vyd. Ostrava
O REJNUŠ
Key Publishing, 2010
682010
Peněžní ekonomie–finanční trhy
O Rejnuš
CERM, 2005
572005
Cenné papíry a burzy
O Rejnuš
CERM, 2009
442009
Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 2. vydání.
O Rejnuš
CERM, 2006
35*2006
Performance evaluation of equity mutual funds in countries with emerging economies: Evidence from BRIC, CEE, sea and MENA regions
O Lemeshko, O Rejnuš
Procedia Economics and Finance 30, 476-486, 2015
262015
Finanční trhy. 4. vyd. Praha: Grada, 2014, 768 s
O REJNUŠ
21
Peněžní ekonomie-Finanční trhy
O Rejnuš
VUT Brno, Podnikatelská fakulta-nakladatelství CERM, 2007
192007
Finanční trhy. 1. vydání. Ostrava
O REJNUŠ
Key Publishing, 2008
182008
Modeling the size of the mutual fund industry in countries of Central and Eastern Europe
O Lemeshko, O Rejnuš
Financial Assets and Investing 6 (1), 7-34, 2015
122015
Peněžní ekonomie. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2012
O REJNUŠ
12
„Globální finanční krize “a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky
O Rejnuš
Trends Economics and Management 3 (5), 37-49, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20