Jozef Siláči
Jozef Siláči
Neznáme pridruženie
Overená e-mailová adresa na: umb.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Comparison of design and performance of snow cover computing on GPUs and multi-core processors
L Huraj, V Siládi, J Siláci
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 7 (10), 1284-1294, 2010
132010
Design and performance evaluation of snow cover computing on GPUs
L Huraj, V Siládi, J Siláci
Proceedings of the 14th WSEAS international conference on computers: latest …, 2010
132010
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–2