Sledovať
Anton Lisnik
Anton Lisnik
Neznáme pridruženie
Overená e-mailová adresa na: kapitula.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Values development in teaching process
A Lisnik, K GREŇOVÁ
Scientific Bulletin of Chełm-Section of Pedagogy 1, 13-19, 2014
112014
Quality assessment in a selected service sector
Ľ Lysá, A Lisník, M Jenčo, M Droppa
Calitatea 18 (161), 103-108, 2017
52017
Entropy–A Tool for Measuring the Quality of Human Potential
L Lysá, M Jenčo, M Droppa, A Lisník
Calitatea 20 (170), 94-99, 2019
12019
Understanding of Economy and Management Content from The Youtube
A Lisnik, J Janičková
System approaches 18 (7), 2018
12018
Sales promotion and using social media in the Slovak internet book market
K Čarnogurský, A Diačiková, A Chocholáková, A Lisnik
IDIMT, 181-188, 2017
12017
History has verified the power of information and knowledge
A DIAČIKOVÁ, DTDPDA LISNIK
System approaches, 2015
12015
Basis for practical financial performance evaluation of enterprises
J Janičková, A Lisnik
Production Management and Business Development, 105-108, 2018
2018
MIGRACE V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE
A LISNIK, K GREŇOVÁ
ББК 68.69+ 75.1 Н 73, 87, 2018
2018
DEVELOPMENT VALUES HUMAN LIFE THROUGH THE LEARNING PROCESS AS A MEANS OF RESTORING THE QUALITY OF LIFE
A Lisnik
System approaches ‘16, 66, 2016
2016
Posolstvo Jána Pavla II. 2016." Súčasné výzvy a trendy v...". Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
A Lisnik, K Greňová
2016
REŠPEKTOVANIE ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI AKO PREDPOKLAD POKOJA A MIERU
A LISNIK, K GREŇOVÁ
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka–Praktyka–Refleksje 20, 297-305, 2015
2015
RESPECT FOR HUMAN DIGNITY AS A CONDITION PEACE AND TRANQUILITY
A LISNIK, K GREŇOVÁ
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka–Praktyka–Refleksje 20, 297-305, 2015
2015
Umění a jeho hodnoty v životě člověka v pojímání Jana Pavla II.
M Filip, A Lisnik
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet-" Univerzita ako miesto …, 2014
2014
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
A Lisnik, K Greňová
Studia 2, 141-155, 2014
2014
Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty
M Gwozda, A Lisnik, P Mazur
Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, 2013
2013
Prínos mimoškolských športových aktivít v prevencii drogovej závislosti stredoškolskej mládeže
A Lisnik
SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM, 105, 2013
2013
Špecifiká edukácie detí v zdravotníckom zariadení vo Vysokých Tatrách
A Lisnik, K Greňová, K Miroslava
Гірська школа Українських Карпат, 194-198, 2013
2013
Študijný odbor: 3.3. 15 manažment Garantuje
PDTDA Lisnik
2008
DEVIATY ROCNIK MEDZINARODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE POSOLSTVO JANA PAVLA II POPRAD, 21-22 IV 2016 R.
M AMBROZY, A LISNIK
RECENZJA KSIĄŻKI IVETY FRANZENOVEJ SOCIOLÓGIA VÝCHOVY, WYD. VERBUM, RUŽOMBEROK 2014.
A LISNIK
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20