Sledovať
Slavomir Stasiov
Slavomir Stasiov
Overená e-mailová adresa na: tuzvo.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Assessment of the biocultural value of traditional agricultural landscape on a plot-by-plot level: case studies from Slovakia
M Dobrovodská, R Kanka, S David, J Kollár, J Špulerová, D Štefunková, ...
Biodiversity and Conservation 28, 2615-2645, 2019
432019
Millipede (Diplopoda) communities in an arboretum: Influence of tree species and soil properties
S Stašiov, A Stašiová, M Svitok, E Michalková, B Slobodník, I Lukáčik
Biologia 67, 945-952, 2012
322012
Influence of tree species and soil properties on ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities
V Vician, M Svitok, E Michalková, I Lukáčik, S Stašiov
Acta Oecologica 91, 120-126, 2018
312018
Kosce (Opiliones Slovenska)
S Stašiov
Technická univerzita, 2004
232004
Atraktivita malokarpatskej krajiny s dôrazom na historické agrárne štruktúry a biodiverzitu
D Štefunková, M Dobrovodská, R Kanka, Z Krnáčová, P Bezák, M Boltižiar, ...
Bratislava, ÚKE SAV, 2011
202011
Development of physico-chemical and biological soil properties on the European ground squirrel mounds
P Lindtner, E Gömöryová, D Gömöry, S Stašiov, V Kubovčík
Geoderma 339, 85-93, 2019
192019
Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska
J Špulerová, D Štefunková, M Dobrovodská, Z Izakovičová, P Kenderessy, ...
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2017
182017
Altitudinal distribution of harvestmen (Euchelicerata: Opiliones) in Slovakia
S Stašiov
Polish Journal of Ecology 56 (1), 157-163, 2008
172008
Limnology of streams in the Poloniny National Park (the East Carpathians, Slovakia)
M Novikmec, M Svitok, E Bulánková, Z Čiamporová-Zaťovičová, T Derka, ...
Technical University in Zvolen, 2007
172007
Biodiversity of selected invetrebrate groups in oak-hornbeam forest ecosystem in SW Slovakia
M Holecová, M Krumpal, I Országh, Z Krumpálová, S Stasiov, P Fedor
ECOLOGY-BRATISLAVA- 24, 205, 2005
172005
Millipede communities (Diplopoda) of oak-hornbeam ecosystems (the Malé Karpaty Mts, Trnavská pahorkatina hills, SW Slovakia)
S Stasiov
Ekológia 24, 143, 2005
152005
Vybrané skupiny epigeickej makrofauny (Opilionida, Diplopoda a Chilopoda) ako indikátory stavu vrchnej pôdnej vrstvy v podhorskej bučine
S Stašiov
Technická univerzita, 2002
142002
Millipede (Diplopoda) communities in mixed oak-hornbeam forest stands-effect of selected site factors.
S Stašiov
Polish Journal of Ecology 57 (4), 785-792, 2009
132009
Harvestmen (Opiliones) communities in an arboretum: Influence of tree species
S Stašiov, E Michalková, I Lukáčik, M Čiliak
Biologia 72 (2), 184-193, 2017
122017
The influence of stand density on the structure of centipede (Chilopoda) and millipede (Diplopoda) communities in the submountain beech forest
S Stašiov, M Svitok
Folia oecologica 41 (2), 195-201, 2014
122014
Nové nálezy koscov (Opiliones) v jaskyniach Slovenska [A new findings of harvestmen (Opiliones) from the caves of Slovakia]
S Stašiov, A Mock, R Mlejnek
Slov. Kras 41, 199-207, 2003
122003
Suchozemské článkonožce (Arthropoda) jaskýň Čiernej hory (Západné karpaty)
A Mock, T Jászay, J Svatoň, J Christophoryová, S Stašiov
Slovenský kras 47 (2), 259-274, 2009
112009
Hedgerows support rich communities of harvestmen (Opiliones) in upland agricultural landscape
S Stašiov, A Diviakova, M Svitok, M Novikmec, M Dovciak
Basic and applied ecology 47, 73-82, 2020
102020
Hay-bait traps are a useful tool for sampling of soil dwelling millipedes and centipedes
IH Tuf, V Chmelík, I Dobroruka, L Hábová, P Hudcová, J Šipoš, S Stašiov
ZooKeys, 197, 2015
102015
Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters
J Litavský, S Stašiov, M Svitok, E Michalková, O Majzlan, H Žarnovičan, ...
Biologia 73, 753-763, 2018
92018
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20