Peter Malik
Peter Malik
hydrogeologist at Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / Geological Survey of Slovak Republic
Overená e-mailová adresa na: geology.sk - Domovská stránka
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Scale dependency of hydraulic conductivity in heterogeneous media
D Schulze‐Makuch, DA Carlson, DS Cherkauer, P Malik
Groundwater 37 (6), 904-919, 1999
2441999
Use of recession-curve analysis for estimation of karstification degree and its application in assessing overflow/underflow conditions in closely spaced karstic springs
P Malík, S Vojtková
Environmental earth sciences 65 (8), 2245-2257, 2012
552012
Assessment of regional karstification degree and groundwater sensitivity to pollution using hydrograph analysis in the Velka Fatra Mountains, Slovakia
P Malik
Environmental geology 51 (5), 707-711, 2007
332007
REKS: an alternative method of Karst groundwater vulnerability estimation
P Malik, J Svasta
Hydrogeology and Land Use Management. XXIX Congress of IAH, Bratislava, 79-85, 1999
321999
Construction of master recession curve using genetic algorithms
M Gregor, P Malík
Journal of Hydrology and Hydromechanics 60 (1), 3-15, 2012
272012
Evaluating discharge regimes of karst aquifer
P Malík
Karst Aquifers—Characterization and Engineering, 205-249, 2015
202015
Zostavovanie geologických máp v mierke 1: 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny
P Malík, N Bačová, S Hronček, B Ivanič, Š Káčer, D Kočický, J Maglay, ...
ŠGÚDŠ Bratislava. Manuskript–archív Geofondu ŠGÚDŠ č 88158, 552, 2007
182007
Risk assessment concept
H Hötzl, C Delporte, T Liesch, P Malik, C Neukum, J Svasta
Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst …, 2004
152004
Mineral waters in Slovakia—Evaluation of chemical composition stability using both historical records and the most recent data
B Dušan, K Jozef, S Igor, M Peter, L Pavel, P Daniel, B Jarmila, M Daniel
Journal of Geochemical Exploration 107 (3), 382-390, 2010
112010
Stable isotopes in Karstic groundwaters of the Vel'ka Fatra mountains, Slovakia
P Malík, J Michalko, SJ Mansell, M Fendeková
Isotopes in water resources management. V. 2. Proceedings of a symposium, 1996
111996
Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty v mierke 1: 50 000
M Polák, D Plašienka, M Kohút, M Putiš, V Bezák, J Maglay, M Olšavský, ...
MŽP SR, Štátny geologický ústav, Bratislava, 2012
102012
Risk mapping
H Hötzl, C Delporte, T Liesch, P Malik, C Neukum, J Svasta
Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst …, 2004
102004
Groundwater vulnerability map of the Muránska Planina Plateau
P Malík, M Fendek, K Vrana, A Witkowski
Gambling with groundwater–Physical, chemical and biological aspects of …, 1998
101998
Indicative mean transit time estimation from δ18O values as groundwater vulnerability indicator in karst-fissure aquifers
P Malík, J Švasta, J Michalko, M Gregor
Environmental Earth Sciences 75 (12), 988, 2016
92016
Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny–Trnavskej pahorkatiny 1: 50 000
J Maglay, J Pristaš, A Nagy, K Fordinál, M Elečko, M Havrila, S Buček, ...
ŠGÚDŠ, Bratislava, 322 s, 2011
92011
Priestorové rozloženie priemerných efektívnych zrážok na území Slovenska
J Švasta, P Malík
Podzemná voda 12 (1), 65-77, 2006
92006
Oxygen isotopes in different recession subregimes of karst springs in the Brezovské Karpaty Mts.(Slovakia)
P MALíK, J Michalko
Acta carsologica 39 (2), 2010
82010
Metodika zostavovania základných hydrogeologických máp v mierke 1: 50 000
P Malík, J Jetel, J Švasta
Geologické práce, Správy 108, 23-44, 2003
82003
Hlavné hydrogeologické regióny
P Malík, J Švasta
Atlas krajiny Slovenskej republiky, 104, 2002
82002
Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory 1: 50 000
M Polák, M Polák
Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1997
8*1997
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to znova neskôr.
Články 1–20