Follow
Anna Kovbasiuk
Anna Kovbasiuk
Verified email at kozminski.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Neuroanatomical predictors of complex skill acquisition during video game training
A Kovbasiuk, P Lewandowska, A Brzezicka, N Kowalczyk-Grębska
Frontiers in neuroscience 16, 834954, 2022
52022
Wpływ mikrobioty jelitowej na mózg, funkcje poznawcze i emocje
J Żakowicz, A Bramorska, W Zarzycka, A Kovbasiuk, K Kuć, A Brzezicka
Kosmos. Seria A, Biologia/Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 69 …, 2020
42020
A taste of ambrosia: Do Olympic medalists live longer than Olympic losers?
A Kovbasiuk, L Ciechanowski, D Jemielniak
Scandinavian Journal of Public Health, 14034948231219833, 2024
32024
Wpływ mikrobiomu jelitowego na mózg i psychikę
J Żakowicz, A Bramorska, W Zarzycka, A Kovbasiuk, K Kuć, A Brzezicka
Kosmos 69 (1), 45-58, 2020
12020
Cortical thickness as predictor of performance enhancement in complex real-time strategy game training
A Kovbasiuk, N Jakubowska, N Hryniewicz, R Prusinowski, A Brzezicka, ...
JOURNAL OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE 49 (SUPPL 1), S104-S105, 2021
2021
JAGNA ŻAKOWICZ1, 2, ALEKSANDRA BRAMORSKA1, 2, WANDA ZARZYCKA1
A KOVBASIUK, K KUĆ, A BRZEZICKA, WMJNA MÓZG, FPI EMOCJE
Wikidata exploration for Social Science
L Ciechanowski, A Kovbasiuk, D Jemielniak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7