Sledovať
Mirosława Felsmann
Mirosława Felsmann
Collegium Medicum Bydgoszcz UMK Toruń
Overená e-mailová adresa na: cm.umk.pl
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Adherence to treatment assessed with the Adherence in Chronic Diseases Scale in patients after myocardial infarction
A Kosobucka, P Michalski, Ł Pietrzykowski, M Kasprzak, K Obońska, ...
Patient preference and adherence, 333-340, 2018
592018
Self-reported questionnaires for assessment adherence to treatment in patients with cardiovascular diseases
A Kubica, A Kosobucka, P Michalski, T Fabiszak, M Felsmann
Medical Research Journal 2 (4), 115-122, 2017
382017
The determinants of coping with pain in chronically ill geriatric patients–the role of a sense of coherence
A Andruszkiewicz, MA Basińska, M Felsmann, M Banaszkiewicz, ...
Clinical Interventions in Aging, 315-323, 2017
362017
Poczucie własnej skuteczności a wybrane zmienne związane z funkcjonowaniem zawodowym w grupie pielęgniarek
A Andruszkiewicz, M Banaszkiewicz, M Felsmann, A Marzec, ...
Problemy pielęgniarstwa 19 (2), 143-147, 2011
362011
Invasive forms of canine endoparasites as a potential threat to public health–A review and own studies
M Felsmann, M Michalski, M Felsmann, R Sokół, J Szarek, ...
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 24 (2), 245-249, 2017
322017
European Core Competences Framework for Health and Social Care Professionals Working with Older People.
B Dijkman, P Roodbol, J Aho, S Achtschin-Stieger, A Andruszkiewicz, ...
322016
The readiness for hospital discharge of patients after acute myocardial infarction: a new self-reported questionnaire
K Buszko, A Kosobucka, P Michalski, Ł Pietrzykowski, A Jurek, ...
Medical Research Journal 2 (1), 20-28, 2017
292017
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej: ICNP® w praktyce pielęgniarskiej
A Andruszkiewicz, M Biercewicz, M Felsmann, A Gaworska-Krzemińska, ...
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
252015
Relation of the Readiness for Hospital Discharge after Myocardial Infarction Scale to socio-demographic and clinical factors. An observational study
A Kosobucka, M Kasprzak, P Michalski, Ł Pietrzykowski, T Fabiszak, ...
Medical Research Journal 3 (1), 32-37, 2018
222018
The impact of readiness to discharge from hospital on adherence to treatment in patients after myocardial infarction
A Kosobucka, P Michalski, Ł Pietrzykowski, M Kasprzak, T Fabiszak, ...
Cardiology Journal 29 (4), 582-590, 2022
202022
Jakość życia a sprawność funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane
M Humańska, P Śnieg, L Rezmerska, B Haor, M Głowacka, M Felsmann, ...
Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2 (5), 2013
13*2013
Poczucie koherencji u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi
K Kurowska, K Zegarska, M Głowacka, M Felsmann, M Humańska
Psychogeriatria Polska 6 (1), 9-14, 2009
132009
Knowledge and learning preferences of patients with myocardial infarction
P Michalski, A Kosobucka, Ł Pietrzykowski, M Wawrzyniak, A Jurek, ...
Medical Research Journal 1 (4), 120-124, 2016
112016
Lead in game bird meat as a risk to public health: new aspects in the light of physical phenomena generated by a projectile
MZ Felsmann, J Szarek, M Felsmann, D Gulda
Journal of Elementology 21 (2), 2016
102016
The adaptation of the Caring Nurse-Patient Interaction scale (CNPI-70) to polish conditions on the basis of nursing students self-assessment of their caring competencies
M Felsmann, A Andruszkiewicz, A Kosobucka
102015
Sprawność funkcjonalna osób w podeszłym wieku chorujących na cukrzycę-doniesienia wstępne
MA Humańska, M Felsmann, J Sopalska
Gerontologia Polska 24, 98-101, 2016
92016
Depresyjność a poczucie koherencji u osób z rozpoznaniem typu 2 cukrzycy
K Kurowska, E Strzesak, M Głowacka, M Felsmann, D Ponczek
Psychogeriatria Polska 6 (1), 1-7, 2009
92009
Poczucie koherencji a wsparcie społeczne u osób ze schorzeniami wieku starczego
K Kurowska, E Rudewicz, M Głowacka, M Felsmann
Psychogeriatria Polska 5 (4), 165-172, 2008
92008
Percepcja bólu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
D Ponczek, K Piotrowska, M Felsmann, M Humańska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 1, 13-19, 2012
72012
Skale oceny stanu według HOBIC i ich wykorzystanie w podstawowej ocenie stanu klienta/pacjenta
A Andruszkiewicz, M Biercewicz, M Felsmann, A Marzec
W: Kilańska D (red.). Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej …, 2014
62014
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20