Sledovať
Jozef Chavko
Jozef Chavko
Neznáme pridruženie
Overená e-mailová adresa na: dravce.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Migratory movements of Central and Eastern European Saker Falcons (Falco cherrug) from juvenile dispersal to adulthood
M Prommer, J Bagyura, J Chavko, M Uhrin
Aquila 119, 111-134, 2012
392012
Stav poznatkov o početnosti hniezdnych populácií dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) v Českej a Slovenskej republike k roku 1990 a ich populačný trend v rokoch 1970–1990
Š Danko, T Diviš, J Dvorská, M Dvorský, J Chavko, D Karaska, B Kloubec, ...
Buteo 6 (1994), 1-89, 1994
291994
Trend and conservation of saker falcon () population in western Slovakia between 1976 and 2010
J Chavko
Raptor Journal 4 (2010), 1-22, 2010
272010
The food of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Slovakia
J Chavko, Š Danko, J Obuch, J Mihók
Raptor Journal 1 (2007), 1-18, 2007
262007
Genetic structure of the Imperial Eagle () population in Slovakia
N Vili, J Chavko, K Szabó, S Kovács, E Hornung, L Kalmár, M Horváth
Raptor Journal 3 (2009), 21-28, 2009
252009
Exonic versus intronic SNPs: contrasting roles in revealing the population genetic differentiation of a widespread bird species
X Zhan, A Dixon, N Batbayar, E Bragin, Z Ayas, L Deutschova, J Chavko, ...
Heredity 114 (1), 1-9, 2015
232015
Správa o činnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov SOS za rok 1993
Š Danko, J Chavko, D Karaska
Buteo 7, 132-148, 1995
211995
Movement of satellite-tracked juvenile saker falcons (Falco cherrug) in SW Slovakia
V Nemcek, J Chavko, L Deutschová
Raptor Journal 8 (2), 97-103, 2014
192014
Die Bestandsentwicklung der westpannonischen Population der Großtrappe, Otis tarda Linnaeus 1758, von 1900 bis zum Winter 2008/2009
R Raab, HP Kollar, H Winkler, S Faragó, P Spakovszky, J Chavko, ...
Egretta 51, 74-99, 2010
182010
Diet of saker falcon (Falco cherrug) in SW Slovakia
J Obuch, J Chavko
Buteo 9, 77-84, 1997
141997
Breeding of the imperial eagle Aquila heliaca in Slovakia
S Danko, J Chavko
Eagle studies. Berlin: World Working Group on Birds of Prey, 415-423, 1996
141996
The state of knowledge of breeding numbers of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes) in the Czech and Slovak Republics as of 1990 and their population trends in …
Š Danko, T Diviš, J Dvorska, M DVORSKÝ, J Chavko, D Karaska, ...
Buteo 6, 1-89, 1994
141994
Habitat structure of temporary settlement areas of young Saker Falcon Falco cherrug females during movements in Europe
V Nemček, M Uhrin, J Chavko, L Deutschova, B Maderič, M Noga
Acta Ornithologica 51 (1), 93-103, 2016
122016
Conservation of eastern imperial eagle in the Slovak part of the Carpathian Basin—Results of the EU LIFE-Nature project (2003–2007)
Š Danko, J Chavko, G Demeter, J Mihók, J Izakovič, H Latková, S Siryová, ...
Acta Zoologica Bulgarica Supplementum 3, 71-78, 2011
112011
Potrava sokola rároha (Falco cherrug) na juhozápadnom Slovensku
J Obuch, J Chavko
Buteo 9, 57-68, 1997
111997
Population of saker falcon (Falco cherrug) in Western Slovakia between 1976 and 2010
J Chavko, L Deutschová
Aquila 119, 57-64, 2012
102012
The saker falcon (Falco cherrug) population, diet and nest boxes in Slovakia: LIFE-project report 2011–2014
J Chavko, R Slobodník, L Deutschová, J Lipták, J Mihók, J Obuch, ...
Raptor Journal 8 (2), 73-86, 2014
92014
Správa o činnosti Skupiny pre ochranu dravcov a sov Slovenskej ornitologickej spoločnosti za rok 1995 [Report on the activity of the Group on Protection of Birds of Prey and …
Š Danko, D Karaska, J Chavko
Tichodroma 13, 227-250, 2000
92000
Comprehensive analysis of bird mortality along power distribution lines in Slovakia
M Gális, L Naďo, E Hapl, J Šmídt, L Deutschová, J Chavko
Raptor Journal 13 (1), 1-25, 2019
82019
Trend in an isolated population of the red-footed falcon () at the edge of its breeding range (south-western Slovakia)
R Slobodník, J Chavko, J Lengyel, M Noga, B Maderič, M Baláž
Raptor Journal 11 (1), 83-89, 2017
72017
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20