Follow
Slavomir Ondos
Slavomir Ondos
Creative Industry Košice
Verified email at cike.sk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ionome and expression level of Si transporter genes (Lsi1, Lsi2, and Lsi6) affected by Zn and Si interaction in maize
B Bokor, S Bokorová, S Ondoš, R Švubová, Z Lukačová, M Hýblová, ...
Environmental Science and Pollution Research 22, 6800-6811, 2015
502015
Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska
E DŽUPINOVÁ, M HALÁS, M HORŇÁK, P HURBÁNEK, M KÁČEROVÁ, ...
Bratislava, Geografika, 2008
452008
Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy
P Korec, S Ondoš
Sociológia 38 (1), 49-82, 2006
322006
Expression of genes for Si uptake, accumulation, and correlation of Si with other elements in ionome of maize kernel
B Bokor, S Ondoš, M Vaculík, S Bokorová, M Weidinger, I Lichtscheidl, ...
Frontiers in plant science 8, 1063, 2017
282017
The rediscovered city: a case study of post-socialist Bratislava
S Ondoš, P Korec
Geografický časopis 60 (2), 199-213, 2008
222008
Less developed regions of Slovakia: identification and characteristics
P Korec, S Ondoš
Acta Geographica Universitatis Comenianae 48, 55-74, 2006
172006
Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácie
A Rochovská, M Káčerová, S Ondoš
Bratislava: Univerzita Komenského, 2014
152014
Urban structures and their transformation (the contribution of Slovak geography)
R Matlovič, V Ira, P Korec, S Ondoš
Geographia Slovaca 26, 71-99, 2009
132009
Prehľad a interpretácia stavebného vývoja centra Bratislavy v postsocialistickom období
S Ondoš, P Korec
Geografický časopis 56 (2), 153-168, 2004
122004
Regionálne disparity na Slovensku; niekoľko poznámok k ich bádaniu
P Korec, S Ondoš, J Rusnák
112016
The location choice of graduate entrepreneurs in the United Kingdom
P Ely, E Polonyová, S Ondoš
Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development 19 (4), 34-43, 2015
112015
Historické a geografické aspekty regionálnej divergencie na Slovensku
P Korec, S Ondoš
Česká geografie v evropském prostoru, JU České Budějovice, 626-631, 2007
102007
Regionálny rozvoj Slovenska v kontexte dekompozície ekonomického agregátu 1997-2005
P KOREC, S ONDOŠ
Acta Geographica Universitatis Comenianae 50, 117-133, 2008
82008
New pattern of the regional structure of Slovakia
P Korec, S Ondoš
Przekstalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/1 …, 2004
82004
The development of urban structure of Bratislava in the time of post-socialist transformation
P Korec, S Ondoš
Quaestiones Geographicae 28 (2), 2009
72009
Regional Structure of the Slovak Republic in the Works of Slovak Geographers
P Korec, S Ondoš
Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. Geographia Slovaca 26 …, 2009
62009
Prístupy k regionálnej typizácii územia Slovenska vo vzťahu k úrovni jeho sociálno-ekonomického rozvoja
P Korec, S Bystrická, S Ondoš
Disputationes Scientificae UC in Ružomberok 9 (4), 116-133, 2009
62009
Migration aspects of the urbanization in postsocialism: Bratislava case
S Ondoš, M Káčerová
Forum Statisticum Slovacum 3 (3), 176-180, 2007
62007
Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov
A Rochovská, J Majo, M Káčerová, S Ondoš
Geographia Cassoviensis 11 (2), 184-200, 2017
42017
Priestorové koncepty a poznávanie geografickej reality
J Rusnák, S Ondoš, L Belušák
Acta Geographica Universitatis Comenianae 58 (1), 81-120, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20