Sledovať
Matúš Mesarčík
Matúš Mesarčík
Overená e-mailová adresa na: flaw.uniba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
The regulatory intersections between artificial intelligence, data protection and cyber security: challenges and opportunities for the EU legal framework
J Andraško, M Mesarčík, O Hamuľák
AI & SOCIETY 36 (2), 623-636, 2021
112021
Ochrana osobných údajov
M Mesarčík
Bratislava: CH Beck, 2020
52020
Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektívnenia správy zdravotníctva
M Mesarčík
Justičná Revue, 733-743, 2018
42018
Quo Vadis Open data
J Andrasko, M Mesarcik
Masaryk UJL & Tech. 12, 179, 2018
42018
Naozaj sa bojím tmy? Zopár úvah o technologickom determinizme v kontexte ochrany osobných údajov
M Mesarčík
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 2, 204-217, 2017
42017
Sustainable Data Governance for Cooperative, Connected and Automated Mobility in the European Union
J Andraško, O Hamuľák, M Mesarčík, T Kerikmäe, A Kajander
Sustainability 13 (2021), 2021
32021
Those Who Shall Be Identified: The Data Protection Aspects of the Legal Framework for Electronic Identification in the European Union
J Andraško, M Mesarčík
TalTech Journal of European Studies 11 (2), 3-24, 2021
22021
Zodpovednosť webového portálu za diskusné príspevky
M Daňko, M Mesarčík
Výzvy práva v kyberpriestore, 880, 2015
22015
Apply or not to apply? A Comparative View on Territorial Application of CCPA and GDPR
M Mesarčík
Bratislava Law Review 4 (2), 81-94, 2020
12020
Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
J Andraško, M Mesarčík
Revue pro právo a technologie 11 (22), 3-50, 2020
12020
Inteligencia artificial: desafios reglamentarios en el contexto de la protección de datos personales y la seguridad cibernética en la Unión Europea
J Andrasko, M Mesarcik, O Hamulák
Inteligencia artificial: de la discrepancia regional a las reglas …, 2020
12020
Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia
J ANDRAŠKO, JUDM Mesarčík, JUDSR Sopúchová, MK Hodossy, ...
Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta, 2019
12019
Vybrané kapitoly z práva informačných technológií 1
J Andraško, M Horvat, M Mesarčík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019
12019
Policajné profilovanie v kontexte základných ľudských práv a slobôd
M Mesarčík
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 38 (2), 49-49, 2019
12019
Deep fakes a ochrana súkromia
M Mesarčík, O Zimen
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 38 (2), 16-16, 2019
12019
Reconsidering the regulation of facial recognition in public spaces
S Solarova, J Podroužek, M Mesarčík, A Gavornik, M Bielikova
AI and Ethics, 1-11, 2022
2022
Why are you offline? The issue of digital consent and discrimination of Roma communities during pandemic in Slovakia
D Nevická, M Mesarčík
International Journal of Discrimination and the Law 22 (2), 172-191, 2022
2022
Stance on The Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence–Artificial Intelligence Act
M Mesarčík, S Soľárová, J Podroužek, M Bielikova
SocArXiv, 2022
2022
Dualistic Data Property Right: Solution for Controllership of Data in the European Union?
P Žárská, M Mesarčík
International & Comparative Law Review/Mezinárodní a Srovnávací Právní Revue …, 2021
2021
The great escape? Liability of public authorities in the data protection area
M Mesarčík
The Lawyer Quarterly 11 (1), 2021
2021
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20