Sledovať
Matúš Mesarčík
Matúš Mesarčík
Overená e-mailová adresa na: flaw.uniba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
The regulatory intersections between artificial intelligence, data protection and cyber security: challenges and opportunities for the EU legal framework
J Andraško, M Mesarčík, O Hamuľák
AI & society, 1-14, 2021
352021
Sustainable Data Governance for Cooperative, Connected and Automated Mobility in the European Union
J Andraško, O Hamuľák, M Mesarčík, T Kerikmäe, A Kajander
Sustainability 13 (2021), 2021
132021
Reconsidering the regulation of facial recognition in public spaces
S Solarova, J Podroužek, M Mesarčík, A Gavornik, M Bielikova
AI and Ethics 3 (2), 625-635, 2023
102023
Quo Vadis Open data?
J Andraško, M Mesarčík
Masaryk University Journal of Law and Technology 12 (2), 179-220, 2018
82018
Why are you offline? The issue of digital consent and discrimination of Roma communities during pandemic in Slovakia
D Nevická, M Mesarčík
International Journal of Discrimination and the Law 22 (2), 172-191, 2022
72022
Those who shall be identified: The data protection aspects of the legal framework for electronic identification in the European Union
J Andraško, M Mesarčík
TalTech Journal of European Studies 11 (2), 3-24, 2021
62021
Ochrana osobných údajov
M Mesarčík
CH Beck, 2020
62020
Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektívnenia správy zdravotníctva
M Mesarčík
Justičná Revue, 733-743, 2018
42018
Stance on The Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence–Artificial Intelligence Act
M Mesarčík, S Solárová, J Podroužek, M Bielikova
Kempelen Institute of Intelligent Technologies, 2021
32021
Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
J Andraško, M Mesarčík
Revue pro právo a technologie 11 (22), 3-50, 2020
32020
Naozaj sa bojím tmy? Zopár úvah o technologickom determinizme v kontexte ochrany osobných údajov
M Mesarčík
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 2, 204-217, 2017
3*2017
The digital development of the European Union: data governance aspects of cooperative, connected and automated mobility
O Hamulák, J Andraško, M Mesarcik
IDP: revista de Internet, derecho y política= revista d'Internet, dret i …, 2021
22021
Digital surveillance in the times of COVID-19: lessons from slovakia
M Mesarčík
European Journal of Transformation Studies 8, 184-206, 2020
22020
Apply or not to apply? A Comparative View on Territorial Application of CCPA and GDPR
M Mesarčík
Bratislava Law Review 4 (2), 81-94, 2020
22020
Introduction to artificial intelligence and privacy
M Mesarčík
Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy, 73 - 91, 2019
22019
Zodpovednosť webového portálu za diskusné príspevky
M Daňko, M Mesarčík
Výzvy práva v kyberpriestore, 880, 2015
22015
Problematika regulácie vzdialeného vodiča z pohľadu teórie a praxe
J Andraško, M Mesarčík
Časopis pro právní vědu a praxi 31 (3), 737–764-737–764, 2023
12023
The Unwanted Paradoxes Of the Right to Be Forgotten
L Vardanyan, H Kocharyan, O Hamulák, M Mesarčík, T Kerikmäe, ...
Masaryk University Journal of Law and Technology 17 (1), 87-109, 2023
12023
ALE PREČO? PREDBEŽNÁ ANALÝZA NÁVRHU ZÁKONA O OPATRENIACH NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A DÔVERYHODNOSTI PLATFORIEM V ON-LINE PROSTREDÍ1
M Mesarčík
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023/Veronika Ťažká (zost …, 2023
12023
Inteligencia artificial: desafios reglamentarios en el contexto de la protección de datos personales y la seguridad cibernética en la Unión Europea
J Andrasko, M Mesarcik, O Hamulák
Inteligencia artificial: de la discrepancia regional a las reglas …, 2020
12020
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20