Sledovať
Daniel Klimovský
Daniel Klimovský
Neznáme pridruženie
Overená e-mailová adresa na: uniba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Podoby regionálneho a miestneho rozvoja
O Hudec, N Urbančíková, P Džupka, M Šebová, D Klimovský, L Suhányi, ...
Ekonomicka fakulta TU KE, 2009
1102009
Linking budgeting to results? Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model
P Bleyen, D Klimovský, G Bouckaert, C Reichard
Public Budgeting in Search for an Identity, 28-49, 2020
792020
Základy verejnej správy
D Klimovský
Wolters Kluwer, 2014
672014
Human limitations to introduction of smart cities: Comparative analysis from two CEE cities
D Klimovský, U Pinterič, D Šaparnienė
Transylvanian review of administrative sciences 12 (47), 80-96, 2016
512016
O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry
D Klimovský
Acta, 2009
482009
Inter-municipal cooperation in Lithuania and Slovakia: does size structure matter?
D Klimovský, O Mejere, J Mikolaityte, U Pinteric, D Saparniene
Lex Localis 12 (3), 643, 2014
372014
The COVID-19 pandemic in the Czech Republic and Slovakia
D Klimovský, J Nemec, G Bouckaert
Scientific Papers of the University of Pardubice-Series D, Faculty of …, 2021
332021
Independent candidates in the local elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of determinants of their successfulness
P Maskarinec, D Klimovský
Lex Localis 14 (4), 853, 2016
332016
Economies of scale on the municipal level: fact or fiction in the Czech Republic?
L Matějová, J Nemec, M Křápek, D Klimovský
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 10 (1), 39-59, 2017
312017
Genéza koncepcie good governance a jej kritické prehodnotenie v teoretickej perspektíve
D Klimovský
Ekonomický časopis 58 (02), 188-205, 2010
292010
Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis: experience from the extremely fragmented CEE countries
P Jüptner, D Klimovský
Local Government Studies 48 (2), 232-250, 2022
282022
Does inter-municipal cooperation lead to territorial consolidation? A comparative analysis of selected European cases in times of crisis
J Franzke, D Klimovský, U Pinterič
Local public sector reforms in times of crisis: National trajectories and …, 2016
282016
Intermunicipal cooperation and local cost efficiency: The case of waste management services in the Czech Republic
J Soukopová, D Klimovský
Proceedings of the 20th international conference current trends in public …, 2016
252016
Territorial consolidation and inter-communal cooperation at the local level in the Slovak Republic
D Klimovský
Territorial consolidation reforms in Europe, 237-253, 2010
252010
Factors influencing the efficiency and effectiveness of municipal waste management expenditure
J Soukopová, F Ochrana, D Klimovský, BM Merickova
Lex Localis 14 (3), 359, 2016
242016
Roma settlements and poverty in Slovakia: Different policy approaches of the state, local governments, and NGOs
D Klimovský, T Želinský, K Matlovičová, A Mušinka
Anthropological notebooks 22 (1), 2016
242016
Inter-municipal cooperation in Slovakia: The case of regions with highly fragmented municipal structure
D Klimovský
Faculty of Organization Studies, 2014
222014
Collaborative governance challenges of the COVID-19 pandemics: Czech Republic and Slovakia
D Klimovsky, I Maly, J Nemec
Cent. Eur. Pub. Admin. Rev. 19, 85, 2021
212021
Giving citizens more say in local government: comparative analyses of change across europe in times of crisis
A Vetter, D Klimovský, B Denters, N Kersting
Local public sector reforms in times of crisis: National trajectories and …, 2016
212016
Key factors for public utility efficiency and effectiveness: waste management services in the Czech Republic
J Soukupová, D Klimovský, F Ochrana
Ekonomický časopis 65 (2), 143-157, 2017
202017
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20