Follow
Espen Solberg
Espen Solberg
Unknown affiliation
Verified email at nifu.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Organisational and marketing innovation-promises and pitfalls
O Som, J Diekmann, E Solberg, E Schricke, T Schubert, P Jung-Erceg, ...
PRO INNO Europe: INNO-Grips II report, Brussels: European Commission, DG …, 2012
412012
Nordic growth entrepreneurship review 2012
G Napier, D Johansson, T Finnbjörnsson, E Solberg, K Pedersen
Nordic Council of Ministers, 2013
372013
Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler
E Solberg, E Hovdhaugen, M Gulbrandsen, L Scordato, SM Svartefoss, ...
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2021
302021
Location, education and enterprise growth
SJ Herstad, T Sandven, E Solberg
Applied Economics Letters 20 (10), 1019-1022, 2013
302013
Kompetansebarometer for NHO-bedriftene. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014
E Solberg, K Rørstad, P Børing, TC Carlsten
NIFU, 2014
242014
Kartlegging av etter-og videreutdanningstilbud i Norge
C Tømte, DS Olsen, E Waagene, E Solberg, P Børing, SB Borlaug
172015
Markets for Applied Research: A comparative analysis of R&D-systems in five countries
E Solberg, K Larsen, O Wiig, K Aagaard, G Sivertsen
NIFU, 2012
132012
Bedriftskultur for læring: En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter
E Solberg, P Børing, KA Larsen, A Gleinsvik, DS Olsen
NIFU, 2013
112013
NHOs kompetansebarometer 2018
K Rørstad, P Børing, E Solberg, TC Carlsten
NIFU, 2018
102018
NHOs kompetansebarometer 2015: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015
E Solberg, K Rørstad, P Børing, TC Carlsten
82015
Det norske forsknings-og innovasjonssystemet–statistikk og indikatorer 2021
E Solberg, K Wendt
Norges forskningsråd, 2021
7*2021
NHOs kompetansebarometer 2019: Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2019
K Rørstad, P Børing, E Solberg, TC Carlsten
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2019
72019
Declaration on Nordic Carbon Neutrality
J Sipilä, K Jakobsdóttir, E Solberg, I Lövin, LC Lilleholt
Helsinki, 2019
62019
NHOs Kompetansebarometer 2017: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017
K Rørstad, P Børing, E Solberg, TC Carlsten
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2017
62017
RIO Country Report 2015: Norway
E Solberg
Joint Research Centre, 2016
62016
The knowledge triangle in policy and institutional practices-the case of Norway
SB Borlaug, S Aanstad, E Solberg, T Thune
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2016
62016
Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning–status og utfordringer: Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig …
OR Spilling, SB Borlaug, EJ Iversen, E Rasmussen, E Solberg
NIFU, 2015
62015
The knowledge triangle in policy and institutional practices—The case of Norway. Report 2016: 45. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation
BS Borlaug, S Aanstad, E Solberg, TM Thune
Research and Education (NIFU). Режим доступа: https://brage. bibsys. no …, 2016
52016
NHOs kompetansebarometer 2015
E Solberg, K Rørstad, P Børing, TC Carlsten
NIFU Arbeidsnotat 5/2015, 2015
52015
Velferdsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultater
M Blystad, SL Sundnes, DW Aksnes
NIFU, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20