Sledovať
Prof.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu
Prof.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu
Tarih Eğitimi Profesörü, Trabzon Üniversitesi
Overená e-mailová adresa na: trabzon.edu.tr
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar: Tarih bölümü özel öğretim yöntemleri
İH Demircioğlu
Anı Yayıncılık, 2010
4922010
Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik
İH Demircioğlu, MA Tokdemir
Değerler eğitimi dergisi 6 (15), 69-88, 2008
4172008
Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi
İH Demircioğlu
Bilig 42, 77-93, 2007
1552007
Tarih öğretmenlerinin tarihsel düşünme becerilerine yönelik görüşleri
İH Demircioğlu
Milli Eğitim Dergisi 39 (184), 228-239, 2009
912009
Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
İH Demircioğlu
Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 1-12, 2012
682012
Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi
İH Demircioğlu, H Akengin
Sosyal bilgiler öğretimi, 187-224, 2012
632012
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki görüşleri
İH DEMİRCİOĞLU
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 113-124, 2006
59*2006
Tarih ve coğrafya öğretmenlerinin sosyal bilimler öğretiminin amaçlarına yönelik görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi örneği)
İH DEMİRCİOĞLU
Bilig, 71-84, 2004
582004
Learning how to conduct educational research in teacher education: A Turkish perspective
IH Demircioglu
Australian Journal of Teacher Education (Online) 33 (1), 1-17, 2008
552008
Türkiye'de tarih eğitiminin tarihi
İH DEMİRCİOĞLU
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 431-450, 2008
542008
Using historical stories to teach tolerance: The experiences of Turkish eighth-grade students
IH Demircioglu
The Social Studies 99 (3), 105-110, 2008
482008
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tarih Öğretiminde Kullanılan Zaman ve Kronolojiyle İlgili Bazı Kavramlarİ Anlama Düzeyi.
İH Demi̇rci̇oǧlu
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
482005
Tarih eğitimi ve değerler. R. Turan ve K. Ulusoy
İH Demircioğlu, E Demircioğlu
Farklı yönleri ile değerler eğitimi, 269-286, 2016
452016
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de tarih öğretiminin genel amaçlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesi
İH Demircioğlu
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 133-146, 2006
442006
Tarih ders kitabı yazımında yeni yaklaşımlar
İH Demircioğlu
Karadeniz Araştırmaları, 119-133, 2013
432013
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
İH DEMİRCİOĞLU, C MUTLUER, E DEMİRCİOĞLU
Kastamonu eğitim dergisi 19 (2), 577-586, 2011
422011
Öğretim stratejileri
İH Demircioğlu
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, 137-226, 2002
422002
Osmanlı Devletinde tarih yazımının tarih öğretimi üzerine etkileri
İH Demircioğlu
Milli Eğitim Dergisi 42 (193), 115-125, 2012
412012
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSİNİN AMAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
İH Demircioğlu
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2), 153-164, 2006
412006
TARİH ÖĞRETİMİNİN AMAÇLARI
İH Demircioğlu
Tarih Nasıl Öğretilir? 5, 67, 2021
402021
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20