Sledovať
Perný, Lukáš
Perný, Lukáš
writer, social philosopher, culturologist, musician
Overená e-mailová adresa na: smail.unipo.sk - Domovská stránka
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Doslov. In: Utópia
T More, L Bohunická, L Perný
https://books.google.sk/books?id=pYBXEAAAQBAJ, 2017
4936*2017
Doslov. In: Nová Atlantída
F Bacon, L Perný
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018
178*2018
Doslov. In: Slnečný štát
T Campanella, L Perný, K Karabová
40*2020
Štúrovci a Hegel: K problematike slovenského hegelianizmu a anti-hegelianizmu
R Dupkala, L Perný
Prešovská univerzita v Prešove, 2021
72021
Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre, filozofie a politike.
L Perný
https://books.google.sk/books?isbn=8097255804, 2017
6*2017
The Roots of Slovak Utopianism and Utopian Concepts of 1848
L Perný
Filosofija. Sociologija 32 (1), 32 - 41, 2021
4*2021
Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu
L Perný
https://books.google.sk/books?id=ASrwDwAAQBAJ&dq=Utopisti%3B+vizion%C3 …, 2020
3*2020
Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus.
L Perný
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2018
2*2018
Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I.: Music counterculture at the break of 1960s and 1970s in the culturological …
L Perný
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra …, 2014
2*2014
Stále aktuálny vizionár Antonio Gramsci
L Perný
Studia Politica Slovaca 8 (1), 93-105, 2015
12015
Janko Francisci
L PERNÝ
https://matica.sk/janko-francisci/, 2022
2022
Ivan Horváth
L Perný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Horv%C3%A1th, 2022
2022
Ján Palárik – 200 rokov od narodenia, život, dielo a filozofické postoje
L Perný
https://matica.sk/jan-palarik-200-rokov-od-narodenia-zivot-dielo-a …, 2022
2022
205. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana
L Perný
https://matica.sk/205-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana/, 2022
2022
Štefan Marko Daxner
L Perný
https://matica.sk/stefan-marko-daxner/, 2022
2022
Pred 145 rokmi odišiel Viliam Pauliny-Tóth
L Perný
https://matica.sk/pred-145-rokmi-odisiel-viliam-pauliny-toth/, 2022
2022
162. výročie úmrtia Ondreja Cabana
L Perný
https://www.komjatice.sk/aktualita/162-vyrocie-umrtia-ondreja-cabana/, 2022
2022
Dnešný svet nás odťahuje od láskyplnej kultúry
J Perný, Lukáš, Leikert
https://snn.sk/?wpdmact=process&did=NDU0LmhvdGxpbms, 2021
2021
Po knižnej podobe aj filmový seriál (Literárny týždenník 1-2, 2021)
L Perný
https://literarnytyzdennik.sk/wp-content/uploads/2018/11/LT-01-02-2021-maly.pdf, 2021
2021
The culture Phenomenon in the philosophy of Immanuel Kant
L Perny
FILOSOFICKY CASOPIS 69 (3), 619-623, 2021
2021
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20