Perný, Lukáš
Perný, Lukáš
social philosopher, musician, culture critic
Overená e-mailová adresa na: smail.unipo.sk - Domovská stránka
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Nova Atlântida
F Bacon, L Perný
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018
1502018
THE IMAGE OF THE WEST IN CONSPIRACY THEORIES IN SLOVAKIA AND ITS HISTORICAL CONTEXT.
Z Panczová
Folklore (14060957), 2017
32017
Tommaso Campanella
T Campanella, G Ernst, N Badaloni
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1999
21999
Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus.
L Perný
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2018
12018
Kultúrna revolúcia Laca Novomeského: Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike.
L Perný
Spoločnosť Ladislava Novomeského, 2017
12017
Kultúrna revolúcia Laca Novomeského
L Perný
Ladislav Novomeský, 2017
12017
Analýza nabídky design hotelů v Praze
Z Smažíková
Vysoká škola hotelová v Praze, 2015
12015
Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I.: Music counterculture at the break of 1960s and 1970s in the culturological …
L Perný
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra …, 2014
12014
Utopisti; vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu
L Perný
2020
Utópia Francisa Bacona
D Šmihula
https://davdva.sk/utopia-francisa-bacona/, 2020
2020
Civitas Solis
M Klenko
https://davdva.sk/civitas-solis/, 2020
2020
NÁVRH NA ZLEPŠOVANIEVYBRANÝCH MARKETINGOVÝCH PROCESOV VKONKRÉTNOM PODNIKATEĽSKOMSUBJEKTE
D Veľká
http://archiv.fmk.sk/repository/docs/20200422084638_1337_N%C3%A1vrh%20na …, 2020
2020
Sedem viet o siedmich knihách. Lukáš Perný / Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie
D Hajko
Slovenské pohľady, na literatúru, umenie a vedu 4, 120, 2019
2019
Základný spis európskej filozofie. Nová Atlantída. Preložila Mária Stanková. Doslov a poznámky napísal Lukáš Perný
E Farkašová
Literárny týždenník 14, 2019
2019
Analýza súčasného stavu problematiky ľudí bez domova v podmienkach Slovenskej republiky
A Jašková, A Sabolová Fabianová
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1, 2019
2019
Reflection of Contemporary Mass Culture in Fredric Jameson and Gilles Lipovetsky
L Perný
PHILOSOPHICA CRITICA 5 (1), 29-45, 2019
2019
Utopia and Utopianism - A Universal Product of Thinking, A Cultural-artistic Text or a Plan for Social Reform?
L Perný
M. Ološtiak – O. Marchevskýr (eds.): 14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ …, 2019
2019
Reflection of Contemporary Mass Culture in Fredric Jameson and Gilles Lipovetsky
L Perný
Studia Politica Slovaca 5, 2019
2019
The Radical Left in Europe
W Baier, E Canepa, H Golemis, Ľ Blaha
2019
Utópia 2148, svet po dystopii 2048
L Perný, J Janošovský
DAV DVA, 2019
2019
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to znova neskôr.
Články 1–20