Sledovať
Stefan Rehak
Stefan Rehak
Ekonomická univerzita v Bratislave University of Economics in Bratislava
Overená e-mailová adresa na: euba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Regionálna ekonómia a politika
M Buček, Š REHÁK, J Tvrdoň
Bratislava: Iura Edition,[14], 2010
1102010
Business clusters: promoting enterprise in Central and Eastern Europe
L Economic
(No Title), 2005
82*2005
Regionálny rozvoj-novšie teoretické koncepcie. Bratislava: Ekonóm
M BUČEK, A KOL
ISBN 80-225-2151-5, 2006
61*2006
Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti
M Šikula
Ekonomický ústav SAV, 2008
412008
Lokálne ekonomické vplyvy univerzít
Š Rehák, P Džupka, L Sekelský, M Šebová
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015
282015
Knowledge creation and knowledge acquisition in the software industry in Slovakia: the case study of Košice region
R Pástor, M Šipikal, Š Rehák
Regional Science Policy & Practice 5 (4), 401-416, 2013
262013
Creative class and creative cities: A theoretical concept and its limits
S Rehak
Sociológia 46 (5), 599-619, 2014
21*2014
Migration of university graduates and structural aspects of regional higher education
Š Rehák, R Eriksson
European Planning Studies 28 (10), 1941-1959, 2020
202020
Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
M Balog
Possibility of the creative industry in the Slovak Republic development …, 2014
192014
Exploring spatial patterns of creative industries with firm level micro geographic data
Š Rehák, M Chovanec
Region Direct 2, 10-35, 2012
192012
Inovatívne Slovensko–východiská a výzvy
M Balog
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, 2013
182013
Path dependency and path plasticity in emerging industries: Two cases from Slovakia
Š Rehák, O Hudec, M Buček
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 57 (1-2), 52-66, 2013
142013
Creative capacity of European countries
M Alexy, M Káčer, Š Rehák
Hungarian Geographical Bulletin 67 (3), 201-222, 2018
132018
Univerzita ako katalyzátor poznatkov v regiónoch
Š Rehák
Conference Proceedings 22, 2005
132005
EU integration, regional development problems and the rise of the new radical right in Slovakia
Š Rehák, O Rafaj, T Černěnko
Regional Science Policy & Practice 13 (2), 303-322, 2021
122021
The spatial pattern of creative industries in a transformation economy: the case of Slovakia
Š Rehák, G Maier, M Buček
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 155, 195-219, 2013
122013
Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky
M Buček, Š Rehák, O Hudec
Bratislava: Ekonóm, 2011
122011
Regional pathways towards the knowledge economy: experiences from Slovakia
S Rehak, M Sokol
K. Piech, 228-246, 2007
122007
The importance of automotive industry for the Slovak economy: empirical results
M Luptáčik, M Habrman, M Lábaj, Š Rehák
Bratislava, University of Economics in Bratislava, Department of Economic Policy, 2013
112013
Estimating price gradient in Bratislava with different distance measurements
Š Rehák, M Káčer
Journal of European Real Estate Research 12 (2), 190-206, 2019
102019
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20