Sledovať
Michal Vadovský
Michal Vadovský
Overená e-mailová adresa na: tuke.sk - Domovská stránka
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Parkinson's disease patients classification based on the speech signals
M Vadovský, J Paralič
IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and …, 2017
382017
Metabolic syndrome in hypertensive women in the age of menopause: a case study on data from general practice electronic health records
Š Šabanović, L Majnarić, Trtica, F Babič, M Vadovský, J Paralič, A Včev, ...
BMC Medical Informatics and Decision Making 18, 18, 2018
132018
Better IT services by means of data mining
M Vadovský, P Michalik, I Zolotová, J Paralič
IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and …, 2016
62016
Simple understandable analysis of medical data to support the diagnostic process
F Babič, M Vadovský, M Muchová, J Paralič, L Majnaric
IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and …, 2017
52017
Predikcia Parkinsonovej choroby pomocou signálov reči použitím metód dolovania v dátach
M Vadovský, J Paralič
11th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies 35th …, 2016
32016
Utilizing Processed Records of Patient´s Speech in Determining the Stage of Parkinson´s Disease
M Vadovský, J Paralič
Acta Electrotechnica et Informatica 18 (3), 35-40, 2018
22018
Medical data analytics is not a simple task
F Babič, M Vadovský, J Paralič
Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: The Future of Co-Created …, 2018
22018
Použitie spracovaných záznamov reči pacientov pre určenie štádia Parkinsonovej choroby
M Vadovský, J Paralič
Data a znalosti 2017, 215-220, 2017
22017
What is a Relation between Data Analytics and Medical Diagnostics?
F Babič, J Paralič, M Vadovský, M Muchová, A Lukáčová, Z Vantová
International Journal on Biomedicine and Healthcare 5 (1), 8-12, 2017
22017
Data Collection Methods for the Diagnosis of Parkinson's Disease
M Vadovský, J Paralič
International Journal on Biomedicine and Healthcare 5 (1), 28-32, 2017
22017
Exploračná analýza medicínskych záznamov
F Babič, M Vadovský, J Paralič
Data a znalosti 2017, 166-170, 2017
12017
Systém na podporu rozhodovania pomocou jednoduchého a efektívneho pochopenie medicínskych záznamov
M Vadovský, F Babič, M Muchová
11th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies 35th …, 2016
12016
Spracovanie a analýza dát z mobilnej aplikácie na sledovanie pohybových príznakov Parkinsonovej choroby
M VADOVSKÝ, J PARALIČ, Z TOCIMÁKOVÁ
Electrical Engineering and Informatics 8, 353-358, 0
1
Výber vhodných atribútov pre tvorbu klasifikačných modelov v oblasti medicíny
M Vadovský, J Paralič
Data a znalosti & WIKT 2018, 83-88, 2018
2018
Podpora diagnostického procesu určenia štádia Parkinsonovej choroby
M Vadovský, J Paralič, M Matfiak
12th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2017, 44-50, 2017
2017
Klasifikácia pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou pomocou metód dolovania v dátach
M Vadovský, J Paralič, T Kudrík
Electrical Engineering and Informatics VIII, 557-562, 2017
2017
Metódy dolovania v dátach pre včasnú diagnostiku Parkinsonovej choroby
M Vadovský, J Paralič, P Kuľbaga
Electrical Engineering and Informatics VIII, 563-568, 2017
2017
Using data mining methods with a focus on Parkinson’s disease
M Vadovský
17th Scientific Conference of Young Researchers, 241-242, 2017
2017
Use and Characteristics of Medical Data Mining Methods
M Vadovský
16th Scientific Conference of Young Researchers (SCYR 2016), 269-272, 2016
2016
Metabolic syndrome in hypertensive women in the age of menopause: A case study on
S Sabanovic, L Majnaric, F Babik, M Vadovsky, J Paralic, A Vcev, ...
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20