Follow
Krzysztof Herman
Krzysztof Herman
Warsaw University of Life Sciences
Verified email at sggw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Green infrastructure in the time of social distancing: Urban policy and the tactical pandemic urbanism
K Herman, Ł Drozda
Sustainability 13 (4), 1632, 2021
752021
Emotional well-being in urban wilderness: Assessing states of calmness and alertness in informal green spaces (IGSs) with muse—Portable EEG headband
K Herman, L Ciechanowski, A Przegalińska
Sustainability 13 (4), 2212, 2021
372021
Creating green space sustainability through low-budget and upcycling strategies
K Herman, M Sbarcea, T Panagopoulos
Sustainability 10 (6), 1857, 2018
372018
From tactical urbanism action to institutionalised urban planning and educational tool: The evolution of park (ing) day
K Herman, M Rodgers
Land 9 (7), 217, 2020
302020
The importance of outdoor spaces during the COVID-19 lockdown in Aotearoa—New Zealand
B Marques, J McIntosh, C Muthuveerappan, K Herman
Sustainability 14 (12), 7308, 2022
142022
A biophilic mindset for a restorative built environment
T Panagopoulos, M Sbarcea, K Herman
Landscape Architecture and Art 17 (17), 68-77, 2020
132020
Ogrody tymczasowe w przestrzeniach kolektywnych: Temporary gardens in collective spaces
K Herman
Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, 2011
132011
Między kopalnią a krajobrazem. Transformacje sztuki krajobrazu. Instalacje, rzeźba, performance jako formy rekultywacji krajobrazów postindustrialnych
A Idziak, K Herman
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2008
72008
Temporary, mobile and nomadic gardens in urban space
K Herman
European Federation for Landscape Architecture Regional Congress "Mind the …, 2011
52011
Ogrody w teorii i praktyce Pracowni Sztuki Ogrodu i Krajobrazu
B Gawryszewska, K Herman, I Myszka-Stąpór
Stowarzyszenie Genius Loci, 2018
32018
Practices in low-budget landscape architecture
K Herman
Ephemera, 279-289, 2015
22015
Tymczasowość sacrum w krajobrazie miasta. Analiza przestrzeni praktyk związanych z obchodami Bożego Ciała i żałoby po śmierci Jana Pawła II w Warszawie
G Brzozowski, K Herman
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2012
12012
DIAGNOZA FUNKCJONALNOŚCI I UŻYTKOWANIA PARKU REKREACYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY PLACEMAKING
K Herman, M Cziszewska, K Zinowiec-Cieplik
PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO; DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE …, 2017
2017
Place in cultural landscape: house garden and temporary garden
K Herman, G Beata
Landscape as a factor in creating identity, 87-91, 2014
2014
Nowoczesne trendy w architekturze krajobrazu
K Herman, K Rybak, K Zinowiec-Cieplik, I Myszka, M Skibińska
Element szczególny w otoczeniu - Tożsamość miejsca, 54-70, 2013
2013
EU-teach – implementation of relevant European teaching contents in the studies of landscape architecture. Results and perspectives
C Kühnau, M Reinke, S Johannes, K Herman
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Horticulture and …, 2012
2012
The role of temporary gardens in built environments. A visual preference study
K Herman
IAPS, CSBE Housing Network, Revitalizing built environments International …, 2009
2009
The role of temporary gardens in urban landscape
K Herman
Urban Green Spaces – A key for sustainable cities, 103-106, 2008
2008
Koncepcja wsi tematycznej a problemy ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza
BJ Gawryszewska, K Herman
Architektura Krajobrazu, 2005
2005
Nauczanie sztuki. Sztuka ogrodu
K Herman, I Myszka-Stąpór
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20