Follow
Ingvild Reymert
Ingvild Reymert
Oslo Buisiness School, Oslo Metropolitan University
Verified email at oslomet.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields
S Kyvik, I Reymert
Scientometrics 113, 951-967, 2017
1442017
Academic career structures in Europe: perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK
N Frølich, K Wendt, I Reymert, SM Tellmann, M Elken, S Kyvik, A Vabø, ...
Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU …, 2018
502018
Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities?
T Thune, I Reymert, M Gulbrandsen, P Olaf Aamodt
Science and Public Policy 43 (6), 774-786, 2016
452016
Bibliometrics in academic recruitment: A screening tool rather than a game changer
I Reymert
Minerva 59 (1), 53-78, 2021
342021
The establishment of formal research groups in higher education institutions
A Vabø, A Alvsvåg, S Kyvik, I Reymert
Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2016 (2-3), 33896, 2016
282016
Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe
I Reymert, J Jungblut, SB Borlaug
Higher Education 82, 823-843, 2021
272021
The role of metrics in peer assessments
L Langfeldt, I Reymert, DW Aksnes
Research Evaluation 30 (1), 112-126, 2021
272021
Managing mergers—governancing institutional integration
N Frølich, J Trondal, J Caspersen, I Reymert
Tertiary Education and Management 22, 231-248, 2016
232016
Task complementarity in academic work: a study of the relationship between research, education and third mission tasks among university professors
I Reymert, T Thune
The Journal of Technology Transfer 48 (1), 331-360, 2023
222023
Academic career structures in Europe: Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. NIFU Report; 2018: 4
N Frølich, K Wendt, I Reymert, SM Tellmann, M Elken, S Kyvik, A Vabø, ...
Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU …, 2018
162018
Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning
E Hovdhaugen, PO Aamodt, I Reymert, B Stensaker
NIFU, 2016
132016
Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?
LA Støren, KV Salvanes, I Reymert, CÅ Arnesen, J Wiers-Jenssen
NIFU, 2016
122016
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger
I Reymert, K Nesje, T Thune
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2017
112017
Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013–Revidert og utvidet utgave
E Waagene, I Reymert
NIFU, 2015
112015
Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere
H Høst, I Reymert
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2017
102017
Trenden er brutt–færre skifter parti
B Aardal, IS Reymert, SR Otterbekk
Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk …, 2010
92010
Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst
N Frølich, J Trondal, J Caspersen, IS Reymert
Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning, 2019
82019
Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England)
M Elken, N Frølich, I Reymert
Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU, 2016
82016
Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries
I Reymert, A Vabø, SB Borlaug, J Jungblut
Higher Education 86 (5), 1173-1193, 2023
72023
Forskergrupper i universitets-og høgskolesektoren
S Kyvik, I Reymert, A Vabø, A Alvsvåg
NIFU, 2015
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20