Ján Madarás
Ján Madarás
Senior Research Scientist
Overená e-mailová adresa na: savba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts.(Little Carpathians), Slovakia
L Fojtíková, V Vavryčuk, A Cipciar, J Madarás
Tectonophysics 492 (1-4), 213-229, 2010
672010
Tertiary extension development and extension/compression interplay in the West Carpathian mountain belt
M Nemcok, J Hok, P Kovac, F Marko, MP Coward, J Madaras, ...
Tectonophysics 290 (1-2), 137-167, 1998
461998
The Alpine overprints of the magnetic fabrics in the basement and cover rocks of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia)
F Hrouda, M Putiš, J Madarás
Tectonophysics 359 (3-4), 271-288, 2002
272002
Layered metaigneous complex of the Veporic basement with features of the Variscan and Alpine thrust tectonics (the Western Carpathians)
M Putiš, I Filová, SP Korikovsky, AB Kotov, J Madarás
Geological evolution of the Western Carpathians, 175-196, 1997
261997
Extensional tectonics of the western part of the contact area between Veporicum and Gemericum (Western Carpathians)
J Hók, P Kováč, J Madarás
Miner. Slovaca 25, 172-176, 1993
221993
Late Quaternary fault activity in the Western Carpathians: evidence from the Vikartovce Fault (Slovakia)
R Vojtko, F Marko, F Preusser, J Madarás, M Kováčová
Geologica Carpathica 62 (6), 563-574, 2011
202011
Time-frequency analysis of explosions in the ammunition factory in Novaky, Slovakia
M Kristekova, P Moczo, P Labak, A Cipciar, L Fojtikova, J Madaras, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 98 (5), 2507-2516, 2008
202008
Geochronological evidence for the Alpine tectono-thermal evolution of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia)
R Vojtko, S Králiková, P Jeřábek, R Schuster, M Danišík, B Fügenschuh, ...
Tectonophysics 666, 48-65, 2016
192016
Early-vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians
M Putiš, AB Kotov, I Petrík, SP Korikovsky, J Madarás, EB Salnikova, ...
Geol. Carpath 54, 163-174, 2003
192003
Extension tectonics and exhumation of crystalline basement of the Veporicum unit (Central Western Carpathians)
JH Jan MadarAs, P vol Siman, PL Vladimjr Bezak, O Lkxa
151996
Magnesite and talc origin in the sequence of geodynamic events in Veporicum, Inner Western Carpathians, Slovakia
Z Nemeth, W Prochaska, M Radvanec, M Kovacik, J Madaras, P Kodera
Acta Petrologica Sinica 20 (4), 837-854, 2004
132004
Deformation and P–T conditions estimated in ‘layered migmatites’ from southern part of Veporicum crystalline basement (Western Carpathians, Slovakia)
P Siman, V Johan, P Ledru, V Bezák, J Madarás
Slovak Geological Magazine 4, 209-213, 1996
121996
Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty v mierke 1: 50 000
M Polák, D Plašienka, M Kohút, M Putiš, V Bezák, J Maglay, M Olšavský, ...
MŽP SR, Štátny geologický ústav, Bratislava, 2012
102012
Geological structure and tectonic evolution of the Southern Veporicum
R Vojtko, J Hók, P KovÁč, J Madarás, I FILová
Slovak Geol. Mag 6, 287-292, 2000
72000
Extenzna tektonika zapadného useku stycnej zony gemerika a veporika
J Hók, P KOVAK, J Madarás
Mineralia Slovaca 25 (3), 172-176, 1993
71993
Geological map of the Slovenské Rudohorie Mts.–western part, 1: 50 000
V Bezák, L Dublan, Ľ Hraško, V Konečný, M Kováčik, J Madarás, ...
State Geological Institute of D. Štúr, Bratislava (in Slovak), 1999
61999
Structural characteristics of the central segment of the Pohorelá tectonic zone
J Madarás, M Putiš, B Dubık
Miner. Slov 26, 177-191, 1994
61994
Bratislavský hrad
M Musilová, P Barta, A Herucová
Dejiny, výskum a obnova. Bratislava, 2014
52014
Geologická mapa Slovenského rudohoria–Západná časť (M 1: 50 000)
V Bezák, L Dublan, Ľ Hraško, V Konečný, M Kováčik, J Madarás, ...
GÚDŠ, Bratislava, 1999
51999
Tektonika Zapadnych Karpat v tercieri
M NEMCOK, J Hók, P KOVAC, F Marko, J Madarás
Seminaire: Geodynamicky model a hlbinna stavba Zapadnych Karpat, 263-267, 1993
51993
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to znova neskôr.
Články 1–20