Sledovať
Ján Madarás
Ján Madarás
Senior Research Scientist
Overená e-mailová adresa na: savba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá Voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts.(Little Carpathians), Slovakia
L Fojtíková, V Vavryčuk, A Cipciar, J Madarás
Tectonophysics 492 (1-4), 213-229, 2010
812010
Tertiary extension development and extension/compression interplay in the West Carpathian mountain belt
M Nemcok, J Hok, P Kovac, F Marko, MP Coward, J Madaras, ...
Tectonophysics 290 (1-2), 137-167, 1998
511998
The Alpine overprints of the magnetic fabrics in the basement and cover rocks of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia)
F Hrouda, M Putiš, J Madarás
Tectonophysics 359 (3-4), 271-288, 2002
312002
Layered metaigneous complex of the Veporic basement with features of the Variscan and Alpine thrust tectonics (the Western Carpathians)
M Putiš, I Filová, SP Korikovsky, AB Kotov, J Madarás, P Grecula, ...
Geological evolution of the Western Carpathians, 175-196, 1997
311997
Geochronological evidence for the Alpine tectono-thermal evolution of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia)
R Vojtko, S Králiková, P Jeřábek, R Schuster, M Danišík, B Fügenschuh, ...
Tectonophysics 666, 48-65, 2016
302016
Late Quaternary fault activity in the Western Carpathians: evidence from the Vikartovce Fault (Slovakia)
R Vojtko, F Marko, F Preusser, J Madarás, M Kovacova
Geologica Carpathica 62 (6), 563, 2011
242011
Early-vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians
M Putiš, AB Kotov, I Petrík, SP Korikovsky, J Madarás, EB Salnikova, ...
Geologica Carpathica 54 (3), 163-174, 2003
242003
Extensional tectonics of the western part of the contact area between Veporicum and Gemericum (Western Carpathians)
J Hók, P Kováč, J Madarás
Miner. slovaca 25, 172-176, 1993
241993
Time-frequency analysis of explosions in the ammunition factory in Novaky, Slovakia
M Kristekova, P Moczo, P Labak, A Cipciar, L Fojtikova, J Madaras, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 98 (5), 2507-2516, 2008
212008
Magnesite and talc origin in the sequence of geodynamic events in Veporicum, Inner Western Carpathians, Slovakia
Z Nemeth, W Prochaska, M Radvanec, M Kovacik, J Madaras, P Kodera
Acta Petrologica Sinica 20 (4), 837-854, 2004
162004
Extension tectonics and exhumation of crystalline basement of the Veporicum unit (Central Western Carpathians)
J Madarás, J Hók, P Siman, V Bezák, P Ledru, O Lexa
Slovak Geological Magazine 3 (4), 179-83, 1996
161996
Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty v mierke 1: 50 000
M Polák, D Plašienka, M Kohút, M Putiš, V Bezák, J Maglay, M Olšavský, ...
MŽP SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2012
152012
Deformation and P–T conditions estimated in ‘layered migmatites’ from southern part of Veporicum crystalline basement (Western Carpathians, Slovakia)
P Siman, V Johan, P Ledru, V Bezák, J Madarás
Slovak Geological Magazine 4, 209-213, 1996
131996
Geologická mapa Považského Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny. 1: 50 000
J Ivanička, M Havrila, M Kohút, M Kováčik, J Madarás, M Olšavský, J Hók, ...
Geology map of the Považský Inovec Mts and the SE part of the Trenčianska …, 2007
92007
Structural characteristic of the middle part of the Pohorelá tectonic zone Veporicum, Western Carpathians
J Madarás, M Putiš, B Dubík
Mineralia Slovaca 26 (3), 177-191, 1994
91994
Geological structure and tectonic evolution of the Southern Veporicum
R Vojtko, J Hók, P KovÁč, J Madarás, I FILová
Slovak Geological Magazine 6 (2-3), 287-292, 2000
82000
Explanation to Geological map of the Slovenský Raj, Galmus Mts. and Hornád Depression
J Mello, I Filo, M Havrila, P Ivan, J Ivanička, J Madarás, Z Németh, ...
Geol. Surv. Slovak Rep. Press., Bratislava, 1-303, 2000
72000
Extenzna tektonika zapadného useku stycnej zony gemerika a veporika
J Hók, P KOVAK, J Madarás
Mineralia Slovaca 25 (3), 172-176, 1993
71993
Vysvetlivky ku geologickej mape Záhorskej nížiny 1: 50 000
K Fordinál, J Maglay, M Elečko, A Nagy, M Moravcová, M Vlačiky, ...
ŠGÚDŠ, Bratislava, 2012
62012
Definition of the seismic active regions in Slovakia based on historical earthquake records and current monitoring of tectonic and seismic activity
J Madarás, L Fojtíková, M Hrašna, Ľ Petro, D Ferianc, M Briestensky
Mineralia Slovaca 44, 351-364, 2012
52012
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20