Sledovať
Tomasz Mituniewicz
Tomasz Mituniewicz
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinzynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie
Overená e-mailová adresa na: uwm.edu.pl
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Microbial air contamination in poultry houses in the summer and winter
A Wójcik, L Chorąży, T Mituniewicz, D Witkowska, K Iwańczuk-Czernik, ...
Pol. J. Environ. Stud 19 (5), 1045-1050, 2010
322010
Effect of peppermint and thyme essential oil mist on performance and physiological parameters in broiler chickens
A Wójcik, P Matusevičius, D Witkowska, A Kwiatkowska-Stenzel, ...
South African Journal of Animal Science 49 (1), 29-39, 2019
212019
Wartość odżywcza mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości
JF Pomianowski, A Wójcik, J Sowińska, T Mituniewicz, D Witkowska, ...
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 67-68, 2011
192011
Effects of different variants of pre-slaughter transport on body weight loss and meat quality in broiler chickens
J Sowińska, A Wojcik, JF Pomianowski, Ł Chorąży, T Mituniewicz, ...
Medycyna Weterynaryjna 69 (7), 420-423, 2013
182013
The antifungal properties of peppermint and thyme essential oils misted in broiler houses
D Witkowska, J Sowińska, JP Żebrowska, E Mituniewicz
Brazilian Journal of Poultry Science 18, 629-638, 2016
172016
Effect of disinfectants on physicochemical parameters of litter, microbiological quality of poultry house air, health status and performance of broiler chickens.
T Mituniewicz, J Sowińska, A Wójcik, K Iwańczuk-Czernik, D Witkowska, ...
Polish Journal of Environmental Studies 17 (5), 2008
142008
Contents of macro-and microelements in blood serum and breast muscle of broiler chickens subjected to different variants of pre-slaughter handling.
A Wójcik, T Mituniewicz, K Iwanczuk-Czernik, J Sowinska, D Witkowska, ...
Czech Journal of Animal Science 54 (4), 175-181, 2009
132009
The comparison of horses management conditions in the box stall stable and the horse-barn
A Kwiatkowska-Stenzel, J Sowińska, T Mituniewicz, K Iwańczuk-Czernik, ...
Polish Journal of Natural Sciences 26 (1), 27-36, 2011
122011
Microbiological contamination of litter and air during rearing of broiler chickens
D Witkowska, Ł Chorąży, T Mituniewicz, W Makowski
Water Environ Rural Areas 10 (2), 201-10, 2010
112010
Meat quality of young Kamieniecka rams and Kamieniecka cross-breeds slaughtered at the age of 50 or 100 days
H Brzostowski, Z Tański, S Milewski, J Sowińska, D Witkowska, K Ząbek, ...
J. Anim. Feed Sci 6 (3), 333-341, 1997
111997
The effect of a disinfectant on the ammonia concentration on the surface of litter, air and the pathomorphological picture of kidneys and livers in broiler chickens
D Witkowska, J Sowinska, K Iwanczuk Czernik, T Mituniewicz, A Wojcik, ...
Archiv fur Tierzucht 49, 249-56, 2006
102006
The effect of a microbiological and a disinfecting preparation on the physical and chemical properties of litter and the results of broiler chicken breeding
K Iwańczuk-Czernik, D Witkowska, J Sowińska, A Wójcik, T Mituniewicz
Polish Journal of Natural Science 22 (3), 395-406, 2007
92007
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne ściółki i powietrza podczas odchowu kurcząt brojlerów
D Witkowska, Ł Chorąży, T Mituniewicz, W Makowski
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10, 201-210, 2010
82010
Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerów na jakość technologiczną mięsa
A Wójcik, JF Pomianowski, J Sowińska, T Mituniewicz, D Witkowska, ...
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 85-86, 2011
72011
Effect of disinfecting litter on rearing performance and results of blood indices and internal organs of broiler chickens.
D Witkowska, J Szarek, K Iwańczuk-Czernik, J Sowińska, T Mituniewicz, ...
Medycyna Weterynaryjna 63 (9), 1115-1119, 2007
72007
The effect of a housing system in slaughter turkeys on mechanical damage to carcass and meat quality
A Wojcik, J Sowińska, K Iwańczuk-Czernik, T Mituniewicz
Czech Journal of Animal Science 49 (2), 80-85, 2004
72004
Effect of calcium peroxide (CaO2) addition to poultry litter on the parameters of its physicochemical, microbiological and fertilising quality
T Mituniewicz, J Piotrowska, J Sowińska, E Mituniewicz, ...
Journal of Elementology 21 (4), 2016
62016
Effectiveness of Biocidal Paint Containing Permethrin, Ultramarine and Violet 23 Against Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) in …
S Dzik, T Mituniewicz
Animals 10 (9), 1461, 2020
52020
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w oborze krów mlecznych utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce
A Wójcik, T Mituniewicz, D Witkowska, K Iwańczuk-Czernik, J Sowińska
Ekologia i Technika 18 (4), 220-226, 2010
52010
Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w oborze krów mlecznych przy zastosowaniu różnych rodzajów wymiany powietrza
D Witkowska, Ł Chorąży, J Sowińska, K Iwańczuk-Czernik, A Wójcik, ...
Ekologia i Technika 16 (5A), 186-189, 2008
52008
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20