Follow
Adam Grudziński
Title
Cited by
Cited by
Year
The analysis of strategy types of the renewable energy sector
A Sulich, A Grudziński
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 67 (6 …, 2019
122019
Green European Integration
A Grudziński, A Sulich
4th International Conference on European Integration 2018, ICEI 2018; May 18 …, 2018
122018
Strategic goals of renewable energy sector
A Grudziński, A Sulich
16th Students' Science Conference "Science is our universe" 1 (1), 36-44, 2018
112018
Zielone miejsca pracy – element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii
A Grudziński, A Sulich
Marketing i Rynek, 170-180, 2018
102018
Concept of freedom in management
A Grudziński, A Sulich
International Journal of Social Sciences & Educational Studies 6 (1), 2019
72019
Zielony wzrost gospodarczy–analiza porównawcza Czech i Polski
A Sulich, A Grudziński, L Kulhįnek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64 (5), 192-207, 2020
52020
Wybrane narzędzia usprawniające proces zazieleniania gospodarki
A Grudziński
Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 39-43, 2018
32018
Multicriteria assessment of the academic research activity
D Kuchta, R Ryńca, Y Ziaeian, A Grudziński
Multiple Criteria Decision Making 12, 103-118, 2017
12017
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2019, 67, 1643-1651
A Sulich, A Grudziński
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 67, 1643-1651, 2019
2019
The green projects as a source of proecological transformation
A Grudziński
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10