Sledovať
celalettin korkmaz
Názov
Citované v
Citované v
Rok
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN UNSURLAR
B Özer, C Korkmaz
EKEV akademi dergisi, 59-84, 2016
1192016
2009 Pisa Başarılarına Göre Ülkelerin Genel ve İnsani Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki/According To Pisa 2009 Relationship between Countries' General and Human …
C Korkmaz, M Şahin
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (22), 225-247, 2013
332013
İlköğretim ve ortaöğretim okulları öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık algıları (Malatya İli Örneği)
C Korkmaz, İB Arabacı
İlköğretim Online 12 (3), 770-783, 2013
332013
Social Values and Life Skills as Predictors of Organizational Culture: A Study on Teachers
KC BOLAT YAVUZ
SAGE Open, 1-17, 2021
31*2021
The effect of metacognitive awareness on academic success
BY ÖZÇAKMAK HÜSEYİN, KÖROĞLU MUSTAFA, KORKMAZ CELALETTİN
African Educational Research Journal, 2021
222021
Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri/Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board
E Korkmaz, C Korkmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (32), 477-497, 2015
192015
EBOB-EKOK KONUSUNUN GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİYLE ÖĞRETİMİNİN BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ
E KORKMAZ, C KORKMAZ
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (39), 504-523, 2017
182017
LİSELERE KAYIT SİSTEMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
C KORKMAZ, M ŞAHİN
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (4), 9-20, 2019
172019
Study Concept as a Metaphor from the Lenses of University Students.
N Demirbilek, C Korkmaz
African Educational Research Journal 9 (1), 227-236, 2021
102021
Öğretim üyelerinin akademik unvanlarına yönelik algıları ile iş stresi arasındaki ilişkinin analizi
C Korkmaz
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
72019
Primary and high schools teachers' perceptions of organizational citizenship (Malatya province sample)
C Korkmaz, İB Arabacı
İlköğretim Online (elektronik), 2013
72013
Öğrencilerin devam ettikleri ilköğretim okullarına güven düzeyinin veli görüşlerine göre incelenmesi
M ÖZCAN BOYDAK, C KORKMAZ
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 127-148, 2009
72009
The Concept of Social Justice from the Perspective of University Students
CK Nesip Demirbilek, Fulya Atila
Education Quarterly Reviews 4 (3), 89-99, 2021
22021
What do the school directors want to change in their school buildings? An Evaluation of Physical Competences of Primary, Secondary and High School Buildings
ABCKY Bolat
International Journal of Progressive Education 15 (5), 237-256, 2019
22019
Scale Development Study for Academic Title Perception.
S Öztürk, C Korkmaz
Journal of Education and Training Studies 7 (1), 172-179, 2019
22019
The efficiency of asynchronous distance learning within the pandemic through the lens of educational faculty students
A Baş, M., Bozak, A. & Korkmaz
International Journal of Eurasian Education and Culture, 2022
12022
Yükseköğretim personeline ilişkin 7100 sayılı kanun ile getirilen yeni düzenlemelerin öğretim üyesi perspektifinden değerlendirilmesi
C Korkmaz, A Bozak, M Baş
Yükseköğretim Dergisi 10 (3), 291-300, 2020
12020
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE YÖNELİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ/DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PEDAGOGICAL FIELD …
S Alkan, E KORKMAZ, C KORKMAZ, Ö Gelici
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 15-25, 2017
12017
IDEAL AGE AND CLASSROOM SIZE IN LANGUAGE LEARNING
S Mevcudu, M ŞAHİN, M ÜSTÜNER, C KORKMAZ
1
OKULUN E-YÖNETİMİ Teori ve Uygulama
YB Ahmet Bozak, Celalettin Korkmaz, Celal Teyyar Uğurlu, Mehmet Emin Usta ...
2023
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20