Sledovať
Kateřina Šumberová
Kateřina Šumberová
Botanický Ústav AV ČR
Overená e-mailová adresa na: ibot.cas.cz
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities
L Mucina, H Bültmann, K Dierßen, JP Theurillat, T Raus, A Čarni, ...
Applied vegetation science 19, 3-264, 2016
13802016
Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. První vydání.
M CHYTRÝ
885*2007
Katalog biotopů České republiky
M Chytrý, T Kučera, M Kočí, V Grulich, P Lustyk
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2001
4332001
Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání
M Chytrý, T Kučera, M Kočí, V Grulich, P Lustyk, K Šumberová, J Sádlo, ...
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
2592010
Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. Druhé vydání.
M Chytrý, M Kočí, K Šumberová, J Sádlo, F Krahulec, P Hájková, M Hájek, ...
Academia, 2010
1432010
Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace
M Chytrý, J Douda, J Roleček, J Sádlo, K Boublík, R Hédl, M Vítková, ...
Academia, 2013
1262013
Automatic high frequency monitoring for improved lake and reservoir management
R Marcé, G George, P Buscarinu, M Deidda, J Dunalska, E de Eyto, ...
Environmental Science & Technology 50 (20), 10780-10794, 2016
1082016
Formalized classification of species‐poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation
F Landucci, L Tichý, K Šumberová, M Chytrý
Journal of Vegetation Science 26 (4), 791-803, 2015
792015
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1.
Z Kaplan, J Danihelka, J Štěpánková, P Bureš, J Zázvorka, Z Hroudová, ...
Preslia 87 (4), 417-500, 2015
452015
Classification of the European marsh vegetation (Phragmito‐Magnocaricetea) to the association level
F Landucci, K Šumberová, L Tichý, S Hennekens, L Aunina, ...
Applied Vegetation Science 23 (2), 297-316, 2020
442020
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2
Z Kaplan, J Danihelka, J Štěpánková, L Ekrt, J Chrtek, J Zázvorka, ...
Česká botanická společnost při AV ČR 2016 (2), 2016
442016
High plant diversity of grasslands in a landscape context: a comparison of contrasting regions in Central Europe
D Michalcová, M Chytrý, V Pechanec, O Hájek, JW Jongepier, ...
Folia Geobotanica 49, 117-135, 2014
432014
Formalised classification of the annual herb vegetation of wetlands (Isoëto Nano-Juncetea class) in the Czech Republic and Slovakia (Central Europe).
K Šumberová, R Hrivnák
Phytocoenologia 43 (1/2), 13-40, 2013
402013
Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje
J Vicherek, V Antonín, J Danihelka, V Grulich, B Gruna, Z Hradílek, ...
Masarykova univerzita, 2000
402000
An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters
LMS Seelen, G Flaim, J Keuskamp, S Teurlincx, RA Font, D Tolunay, ...
Water Research 151, 31-43, 2019
392019
Variability of vegetation of exposed pond bottoms in relation to management and environmental factors
K Sumberova, Z Lososová, M Fabsicova, V Horakova
PRESLIA-PRAHA- 78 (2), 235, 2006
392006
Vegetation dynamics on exposed pond bottoms in the Ceskobudejovicka basin (Czech Republic)
K Sumberova, V Horáková, Z Lososová
Phytocoenologia 35 (2/3), 421, 2005
362005
Red list of habitats of the Czech Republic
M Chytrý, M Hájek, M Kočí, P Pešout, J Roleček, J Sádlo, K Šumberová, ...
Ecological Indicators 106, 105446, 2019
352019
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6.
Z Kaplan, P Koutecký, J Danihelka, K Šumberová, M Duchacek, ...
Preslia 90 (3), 235-346, 2018
342018
Červený seznam biotopů České republiky: Red List of Habitats of the Czech Republic
M Chytrý, M Hájek, M Kočí, P Pešout, J Roleček, J Sádlo, K Šumberová, ...
Příroda, 1-172, 2020
332020
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20