Sledovať
Peter Gnip
Peter Gnip
Overená e-mailová adresa na: tuke.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Bankruptcy prediction for small-and medium-sized companies using severely imbalanced datasets
M Zoričák, P Gnip, P Drotár, V Gazda
Economic Modelling 84, 165-176, 2020
922020
Selective oversampling approach for strongly imbalanced data
P Gnip, L Vokorokos, P Drotár
PeerJ Computer Science 7, e604, 2021
472021
Small-and medium-enterprises bankruptcy dataset
P Drotár, P Gnip, M Zoričak, V Gazda
Data in brief 25, 2019
142019
Ensemble methods for strongly imbalanced data: bankruptcy prediction
P Gnip, P Drotár
2019 IEEE 17th International Symposium on Intelligent Systems and …, 2019
102019
Stability analysis of WkNN feature selection
P Bugata, P Gnip, P Drotár
2019 IEEE 13th International Symposium on Applied Computational Intelligence …, 2019
12019
Single-class bankruptcy prediction based on the data from annual reports
P Drotár, P Gnip, M Zoričak, V Gazda
Intelligent Data Engineering and Automated Learning–IDEAL 2018: 19th …, 2018
12018
Bankruptcy prediction using ensemble of autoencoders optimized by genetic algorithm
R Kanász, P Gnip, M Zoričák, P Drotár
PeerJ Computer Science 9, e1257, 2023
2023
Predikcia úpadku spoločností s ručením obmedzeným využitím metód pre rozpoznanie odľahlých bodov
P Gnip, M Zoričák, P Drotár
Západočeská univerzita v Plzni, 2017
2017
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–8