Peter Kučera
Peter Kučera
Comenius University in Bratislava, Botanical Garden, workplace Blatnica
Overená e-mailová adresa na: rec.uniba.sk - Domovská stránka
Názov
Citované v
Citované v
Rok
A list of vegetation units of Slovakia
I Jarolímek, J Šibík, K Hegedüšová, M Janišová, J Kliment, P Kučera, ...
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of …, 2008
2922008
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia
I Jarolímek, J Šibík, K Hegedüšová, M Janišová, J Kliment, P Kučera, ...
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008
286*2008
Papraďorasty a semenné rastliny [Ferns and flowering plants]
J Kliment, D Bernátová, D Dítě, M Janišová, I Jarolímek, J Kochjarová, ...
Príroda Veľkej Fatry : Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny [Nature of …, 2008
25*2008
Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch – rozšírenie a spoločenstvá
P Kučera
Botanická záhrada UK v Bratislave, pracovisko Blatnica, Blatnica, 2012
242012
Príroda Veľkej Fatry : Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny [Nature of the Veľká Fatra Mts : Lichens, bryophytes and vascular plants]
J Kliment, E Lisická, R Šoltés, D Bernátová, D Dítě, M Janišová, ...
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008
17*2008
Aktuálne poznatky o rozšírení a stave populácií niektorých prírodoochranne významných taxónov cievnatých rastlín, machorastov a chár v Turčianskej kotline [Current information …
D Bernátová, J Kliment, J Topercer, J Obuch, P Kučera
Ochrana Prírody (Banská Bystrica) 2006 (25), 50–96, 2006
142006
Nomenclatural types of Picea abies syntaxa reported from Slovakia
P Kučera
Biologia 65 (5), 832-836, 2010
102010
Buk v Doline Siedmich prameňov [On the occurrence of the beech in the region of the Valley Dolina Siedmich prameňov]
P Kučera
Štúdie o Tatranskom národnom parku 9, 171–182, 2009
102009
Remarks on higher-ranked syntaxa with Abies alba in Central Europe: their concepts and nomenclature
P Kučera
Hacquetia 7 (2), 161–172, 2008
102008
Buk na severovýchode Popradskej kotliny [Beech in the northeastern part of the Popradská kotlina Basin]
P Kučera
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 30 (2), 213–226, 2008
82008
Remarks on the intramontane continentality of the Western Carpathians defined by the absence of Fagus sylvatica
P KUČERA
Thaiszia J. Bot 22 (1), 65-82, 2012
72012
Nové poznatky o rozšírení cievnatých rastlín vo Veľkej Fatre [New information on distribution of vascular plants in the Veľká Fatra Mts]
J Kliment, D Bernátová, D Dítě, Z Dítětová, K Hegedüšová, R Hrivnák, ...
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 39 (1), 13–53, 2017
6*2017
Remarks to Abietion albae and its syntaxa [Poznámky o zväze Abietion albae a jeho syntaxónoch]
P Kučera
Acta botanica Universitatis Comenianae 45, 3–12, 2010
52010
Some remarks on Slovak syntaxa of Galio-Abietenion and Vaccinio-Abietenion [Poznámky k slovenským syntaxónom zväzov Galio-Abietenion a Vaccinio-Abietenion]
P Kučera
Acta botanica Universitatis Comenianae 44, 21–32, 2009
52009
O kontinentalite na Slovensku a v geobotanike [On continentality in Slovakia and within geobotany]
P Kučera
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 31 (2), 87–109, 2009
52009
K flóre mokradí hornej Oravy [About the flora of wetlands of Upper Orava]
D Bernátová, P Kučera, V Migra
Zborník Oravského múzea 24, 128–137, 2007
5*2007
Machorasty Muránskej planiny a priľahlých orografických celkov (predbežný zoznam taxónov) [Bryophytes of the Muránska planina Mts, and adjacent area (the preliminary check-list …
R Šoltés, K Janovicová-Mišíková, P Kučera, J Kochjarová, D Blanár, ...
Reussia 1 (Suppl. 1), 69–89, 2004
52004
New name for Central Europaean oak formerly labelled as Quercus dalechampii
P Kučera
Biologia (Bratislava) 73 (4), 313–317, 2018
42018
Významné nálezisko buka (Fagus sylvatica) v Podtatranskej kotline [An important site of beech (Fagus sylvatica) in the Podtatranská kotlina Basin]
P Kučera
Acta Carpathica Occidentalis 3, 103–108, 2012
42012
O pôvodnosti smrečín Poľany [On naturality of Picea stands on the Poľana]
P Kučera
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 33 (1), 199–219, 2011
42011
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20