Sledovať
Peter Kučera
Peter Kučera
Neznáme pridruženie
Overená e-mailová adresa na: rec.uniba.sk
Názov
Citované v
Citované v
Rok
A list of vegetation units of Slovakia
I Jarolímek, J Šibík, K Hegedüšová, M Janišová, J Kliment, P Kučera, ...
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of …, 2008
3272008
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia
I Jarolímek, J Šibík, K Hegedüšová, M Janišová, J Kliment, P Kučera, ...
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008
321*2008
Papraďorasty a semenné rastliny [Ferns and flowering plants]
J Kliment, D Bernátová, D Dítě, M Janišová, I Jarolímek, J Kochjarová, ...
Príroda Veľkej Fatry : Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny [Nature of …, 2008
29*2008
Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch – rozšírenie a spoločenstvá
P Kučera
Botanická záhrada UK v Bratislave, pracovisko Blatnica, Blatnica, 2012
272012
Príroda Veľkej Fatry : Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny [Nature of the Veľká Fatra Mts : Lichens, bryophytes and vascular plants]
J Kliment, E Lisická, R Šoltés, D Bernátová, D Dítě, M Janišová, ...
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008
17*2008
Aktuálne poznatky o rozšírení a stave populácií niektorých prírodoochranne významných taxónov cievnatých rastlín, machorastov a chár v Turčianskej kotline [Current information …
D Bernátová, J Kliment, J Topercer, J Obuch, P Kučera
Ochrana Prírody (Banská Bystrica) 2006 (25), 50–96, 2006
152006
Nomenclatural types of Picea abies syntaxa reported from Slovakia
P Kučera
Biologia 65 (5), 832-836, 2010
132010
Buk v Doline Siedmich prameňov [On the occurrence of the beech in the region of the Valley Dolina Siedmich prameňov]
P Kučera
Štúdie o Tatranskom národnom parku 9, 171–182, 2009
102009
Remarks on higher-ranked syntaxa with Abies alba in Central Europe: their concepts and nomenclature
P Kučera
Hacquetia 7 (2), 161–172, 2008
102008
Nové poznatky o rozšírení cievnatých rastlín vo Veľkej Fatre [New information on distribution of vascular plants in the Veľká Fatra Mts]
J Kliment, D Bernátová, D Dítě, Z Dítětová, K Hegedüšová, R Hrivnák, ...
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 39 (1), 13–53, 2017
8*2017
Remarks on the intramontane continentality of the Western Carpathians defined by the absence of Fagus sylvatica
P KUČERA
Thaiszia J. Bot 22 (1), 65-82, 2012
82012
Buk na severovýchode Popradskej kotliny [Beech in the northeastern part of the Popradská kotlina Basin]
P Kučera
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 30 (2), 213–226, 2008
82008
New name for Central Europaean oak formerly labelled as Quercus dalechampii
P Kučera
Biologia (Bratislava) 73 (4), 313–317, 2018
72018
Remarks to Abietion albae and its syntaxa [Poznámky o zväze Abietion albae a jeho syntaxónoch]
P Kučera
Acta botanica Universitatis Comenianae 45, 3–12, 2010
62010
Some remarks on Slovak syntaxa of Galio-Abietenion and Vaccinio-Abietenion [Poznámky k slovenským syntaxónom zväzov Galio-Abietenion a Vaccinio-Abietenion]
P Kučera
Acta botanica Universitatis Comenianae 44, 21–32, 2009
62009
Demänovská dolina bezbuková? [Is the Demänovská dolina Valley beechless?]
P Kučera, D Bernátová, J Obuch
Naturae tutela 13 (1), 31–42, 2009
62009
Two groups of Pinus cembra forest communities in the Tatras
P Kučera
Acta Botanica Hungarica 59 (3-4), 389-425, 2017
52017
Horské bukové lesy v Západných Karpatoch. [2.2] Veterné hole, skupina Hornej lúky [Montane beech forests in the Western Carpathians. [2.2] The Veterné hole Mts, group of Mt …
P Kučera
Natura Carpatica 54, 17–34, 2013
52013
O pôvodnosti smrečín Poľany [On naturality of Picea stands on the Poľana]
P Kučera
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 33 (1), 199–219, 2011
52011
O kontinentalite na Slovensku a v geobotanike [On continentality in Slovakia and within geobotany]
P Kučera
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 31 (2), 87–109, 2009
52009
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–20