Sledovať
Noel Deferm
Noel Deferm
ESAT/MICAS KU Leuven
Overená e-mailová adresa na: esat.kuleuven.be
Názov
Citované v
Citované v
Rok
A 120GHz 10Gb/s phase-modulating transmitter in 65nm LP CMOS
N Deferm, P Reynaert
2011 IEEE International Solid-State Circuits Conference, 290-292, 2011
682011
A 100 GHz transformer-coupled fully differential amplifier in 90 nm CMOS
N Deferm, P Reynaert
Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC), 2010 IEEE, 359-362, 2010
432010
A 94GHz differential power amplifier in 45nm LP CMOS
N Deferm, JF Osorio, A de Graauw, P Reynaert
2011 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium, 1-4, 2011
242011
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–3