Follow
Michael Tåhlin
Michael Tåhlin
Professor of Sociology, SOFI, Stockholm University
Verified email at sofi.su.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Collectivist versus individualist mobility regimes? Structural change and job mobility in four countries
TA DiPrete, PM De Graaf, R Luijkx, M Tåhlin, HP Blossfeld
American Journal of Sociology 103 (2), 318-58, 1997
416*1997
Educational mismatch, wages, and wage growth: Overeducation in Sweden, 1974–2000
T Korpi, M Tåhlin
Labour Economics 16 (2), 183-193, 2009
3792009
Class clues
M Tåhlin
European Sociological Review 23 (5), 557-572, 2007
1362007
Job mobility and earnings growth
C le Grand, M Tåhlin
European Sociological Review 18 (4), 381-400, 2002
1312002
Skills and wages in European labour markets: Structure and change
M Tåhlin
Employment regimes and the quality of work. Gallie, D. (ed.), 35-76, 2007
1122007
Institutional determinants of employment chances: The structure of unemployment in France and Sweden
MT DiPrete, Thomas A., Dominique Goux, Eric Maurin
European Sociological Review 17 (3), 233-254, 2001
812001
Class, occupation, wages, and skills: The iron law of labor market inequality
C le Grand, M Tåhlin
Comparative Social Research 30, 3-46, 2013
792013
Lönestrukturens förändring i Sverige
C le Grand, R Szulkin, M Tåhlin
Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. SOU 2001:53, 121-173, 2001
762001
Har jobben blivit bättre? En analys av arbetsinnehållet under tre decennier.
C le Grand, R Szulkin, M Tåhlin
Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. SOU 2001:53, 79-120, 2001
692001
Politics, dynamics and individualism — The Swedish approach to Level of Living research
M Tåhlin
Social Indicators Research 22 (2), 155-180, 1990
471990
Organizational structures and job rewards in Sweden
C Grand, R Szulkin, M Tåhlin
Acta Sociologica 37 (3), 231-251, 1994
391994
Överutbildning eller kompetensbrist? Matchning på den svenska arbetsmarknaden 1974–2000
C Le Grand, R Szulkin, M Tåhlin
Familj och arbete–vardagsliv i förändring. SNS förlag, Stockholm, 2004
362004
Arbetets utveckling
R Szulkin, M Tåhlin
Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier …, 1994
361994
Sveriges arbetsplatser: organisation, personalutveckling, styrning
C Le Grand, R Szulkin, M Tåhlin
SNS Förlag, 1996
321996
Coexistence of welfare problems
R Erikson, M Tåhlin
Welfare in transition, 257-280, 1987
271987
Vid arbetslivets gränser: sysselsättning, matchning, barriärer 1974-2010
C le Grand, R Szulkin, A Tibajev, M Tåhlin
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04), Underlagsrapport nr 12, 2013
262013
Changing work-life inequality in Sweden: Globalization and other causes
T Korpi, M Tåhlin
Globalized Labour Markets and Social Inequality in Europe. Blossfeld, H-P …, 2011
262011
Polariseringsmyten. Försvinner verkligen de medelkvalificerade jobben?
M Tåhlin
Arena Idé, 2019
252019
Överutbildningen i Sverige – utveckling och konsekvenser
M Tåhlin
Utbildningsvägen - vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och …, 2007
252007
Education and inequality in Sweden: A literature review
C le Grand, R Szulkin, M Tåhlin
Education and Wage Inequality in Europe. Asplund, R. (ed.), 321-360, 2005
252005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20