Najlepšie publikácie
h5-index je h-index (Hirschov index) pre články, ktoré boli zverejnené počas 5 predchádzajúcich rokov. Jedná sa o najväčší počet článkov h zverejnených v rokoch 2015-2019, ktoré obsahujú rovnaký počet citácií h.skryť
h5-medián publikácie je medián (stredná hodnota) počtu citácií článkov, ktoré spoločne vytvárajú h5-index.skryť
Publikáciah5-indexh5-medián
1.Nature376552
2.Science356526
3.Nature Communications273366
4.Cell269417
5.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
6.Nucleic Acids Research219475
7.Nature Genetics180266
8.Scientific Reports178226
9.PLoS ONE175237
10.Nature Biotechnology154269
11.Neuron154199
12.Nature Methods151242
13.Science Advances142213
14.Environmental Science & Technology138185
15.Nature Reviews. Molecular Cell Biology137264
16.Cell Metabolism137191
17.Nature Climate Change136213
18.Molecular Cell133181
19.Science of The Total Environment131176
20.Cell Reports128165
Dátumy a počty citácií sú odhadnuté a automaticky určené počítačovým programom.