Najlepšie publikácie
h5-index je h-index (Hirschov index) pre články, ktoré boli zverejnené počas 5 predchádzajúcich rokov. Jedná sa o najväčší počet článkov h zverejnených v rokoch 2015-2019, ktoré obsahujú rovnaký počet citácií h.skryť
h5-medián publikácie je medián (stredná hodnota) počtu citácií článkov, ktoré spoločne vytvárajú h5-index.skryť
Publikáciah5-indexh5-medián
1.American Economic Review146227
2.Journal of Financial Economics120188
3.Journal of Business Research108147
4.Tourism Management106159
5.The Quarterly Journal of Economics105197
6.Journal of Business Ethics105142
7.The Journal of Finance104173
8.The Review of Financial Studies99153
9.Journal of Management97143
10.International Journal of Production Economics95133
11.Management Science93131
12.Academy of Management Journal91127
13.Strategic Management Journal90137
14.Technological Forecasting and Social Change87122
15.Journal of Political Economy86152
16.World Development84126
17.International Journal of Information Management83130
18.International Journal of Project Management83119
19.Journal of Economic Perspectives78145
20.Energy Economics77106
Dátumy a počty citácií sú odhadnuté a automaticky určené počítačovým programom.