Najlepšie publikácie
h5-index je h-index (Hirschov index) pre články, ktoré boli zverejnené počas 5 predchádzajúcich rokov. Jedná sa o najväčší počet článkov h zverejnených v rokoch 2015-2019, ktoré obsahujú rovnaký počet citácií h.skryť
h5-medián publikácie je medián (stredná hodnota) počtu citácií článkov, ktoré spoločne vytvárajú h5-index.skryť
Publikáciah5-indexh5-medián
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition299509
2.Advanced Materials273369
3.International Conference on Learning Representations203359
4.Renewable and Sustainable Energy Reviews201263
5.Energy & Environmental Science199289
6.Neural Information Processing Systems198377
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision176295
12.Advanced Functional Materials172221
13.International Conference on Machine Learning (ICML)171309
14.Journal of Materials Chemistry A161216
15.Nature Nanotechnology160272
16.ACS Applied Materials & Interfaces160200
17.Journal of Cleaner Production154208
18.Applied Catalysis B: Environmental153189
19.Nano Energy147192
20.European Conference on Computer Vision144286
Dátumy a počty citácií sú odhadnuté a automaticky určené počítačovým programom.