Najlepšie publikácie
h5-index je h-index (Hirschov index) pre články, ktoré boli zverejnené počas 5 predchádzajúcich rokov. Jedná sa o najväčší počet článkov h zverejnených v rokoch 2015-2019, ktoré obsahujú rovnaký počet citácií h.skryť
h5-medián publikácie je medián (stredná hodnota) počtu citácií článkov, ktoré spoločne vytvárajú h5-index.skryť
Publikáciah5-indexh5-medián
1.Journal of Business Ethics105142
2.Computers & Education101148
3.Research Policy88123
4.American Journal of Public Health87125
5.Global Environmental Change82121
6.Social Science & Medicine81104
7.New Media & Society79123
8.Health Affairs73104
9.Procedia-Social and Behavioral Sciences7388
10.American Journal of Political Science69105
11.Teaching and Teacher Education6993
12.Academic Medicine6899
13.Land Use Policy6684
14.Information, Communication & Society65103
15.Energy Research & Social Science6597
16.Journal of Educational Psychology64102
17.Journal of Vocational Behavior6394
18.Urban Studies6282
19.Progress in Human Geography61103
20.Government Information Quarterly6194
Dátumy a počty citácií sú odhadnuté a automaticky určené počítačovým programom.